SOR: 26 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 387 Pacjenci na
oddziałach
107171 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ RADIOLOGICZNYCH,
DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

 

1. PACJENT WYKONUJĄCY BADANIA RADIOLOGICZNE, DIAGNOSTYCZNE LUB LABORATORYJNE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W SŁUPSKU ODBIERA WYNIKI BADAŃ OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

 

2. PACJENT MOŻE UPOWAŻNIĆ DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ INNĄ OSOBĘ. UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIA W OBECNOŚCI PRACOWNIKA PRZED WYKONANIEM BADANIA.

OSOBA ODBIERAJĄCA WYNIKI BADAŃ PRZEDSTAWIA:
-UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIONE PRZEZ PACJENTA,
-WŁASNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

3. W PRZYPADKU ODBIORU WYNIKÓW PRZEZ OSOBĘ NIE MAJĄCĄ UPOWAŻNIENIA WYSTAWIONEGO PRZEZ PACJENTA WYNIKI BADAŃ NIE BĘDĄ WYDAWANE W TROSCE O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA