SOR: 10 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
96 Wczoraj SZPITAL: 473 Pacjenci na
oddziałach
133016 Rok 2018
PRACA DLA LEKARZA Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ RADIOLOGICZNYCH,
DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

 

1. PACJENT WYKONUJĄCY BADANIA RADIOLOGICZNE, DIAGNOSTYCZNE LUB LABORATORYJNE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W SŁUPSKU ODBIERA WYNIKI BADAŃ OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

 

2. PACJENT MOŻE UPOWAŻNIĆ DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ INNĄ OSOBĘ. UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIA W OBECNOŚCI PRACOWNIKA PRZED WYKONANIEM BADANIA.

OSOBA ODBIERAJĄCA WYNIKI BADAŃ PRZEDSTAWIA:
-UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIONE PRZEZ PACJENTA,
-WŁASNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

3. W PRZYPADKU ODBIORU WYNIKÓW PRZEZ OSOBĘ NIE MAJĄCĄ UPOWAŻNIENIA WYSTAWIONEGO PRZEZ PACJENTA WYNIKI BADAŃ NIE BĘDĄ WYDAWANE W TROSCE O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA