SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

NUMERY KONTAKTOWE

CZĘŚĆ MEDYCZNA

 

PUNKT INFORMACJI TELEFONICZNEJ      59 84 60 100
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Blok C II p.
Sekretariat 59 84 60 480
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 483
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI Blok D II p.
Sekretariat 59 84 60 410
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 406
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY Blok A Vp.
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Sekretariat 59 84 60 534
Punkt Pielęgniarski Ch. Ogólnej 59 84 60 359
Punkt Pielęgniarski Ch.Naczyniowej 59 84 60 364
Punkt Pielęgniarski Ch.Onkologicznej 59 84 60 361
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Blok A     IV p.
Sekretariat 59 84 60 460
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 463
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH  Blok A II p.
 Sekretariat  59 84 60 350
 Punkt Pielęgniarski  59 84 60 356
ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY                  Blok D   II p.
Sekretariat 59 84 60 390
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 399
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY Ustka/ul. Mickiewicza
Punkt Pielęgniarski 59 81 54 255
Pielęgniarka Oddziałowa 59 81 54 251
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Blok A   III p.
Sekretariat 59 84 60 440
Punkt Nadzoru Pielęgniarskiego 59 84 60 445
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 436
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY, STACJA DIALIZ Blok C parter
Sekretariat 59 84 60 144
Stacja Hemodializ 59 84 60 142
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Blok A I p.
Sekretariat 59 84 60 540
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 541
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY Blok A VII p.
Sekretariat 59 84 60 370
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 375
ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII         Blok A   VI p.
Sekretariat 59 84 60 450
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 458
ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Blok A parter
Sekretariat 59 84 60 330
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 336
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY           Blok D   I p.
Sekretariat 59 84 60 420
Punkt Pielęgniarski dzieci starszych 59 84 60 413
Punkt Pielęgniarski dzieci młodszych 59 84 60 418
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY Blok A I p.
Sekretariat 59 84 60 580
Poradnia Patologii Ciąży 59 84 60 123
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Blok A IV p.
/ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Sekretariat 59 84 60 430
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 426
ODDZIAŁ UROLOGICZNY            Blok A II p.
Sekretariat 59 84 60 340
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 344
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Blok C I p.
Sekretariat 59 84 60 490
Punkt Przyjęć Planowych Pacjenta 59 84 60 536
Rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 59 84 60 525
PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DOROSŁYCH Blok D parter
Rejestracja 59 84 60 170
PORADNIE SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI Blok A parter
Rejestracja 59 84 60 172
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Blok A   I p.
Rejestracja 598 460 543
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
Blok B     II p.
Rejestracja 598 460 177
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Blok B     II p.
Rejestracja 59 84 60 173
OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Blok E III p.
Sala Gimnastyczna 59 84 60 533
PRACOWNIA ENDOSKOPII                          Blok E parter
Rejestracja 59 84 60 530
PRACOWNIA ESWL                                        Blok A parter
Rejestracja ESWL, badania cystoskopowe i biopsje prostaty 59 84 60 338
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ      Blok B   I p.
Rejestracja RTG, Rezonansu Magnetycznego Tomografii Komp. 59 84 60 160
Rejestracja Mammografii 59 84 60 159
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Blok B I p.
Sekretariat 59 84 60 310
Punkt Pobrań 59 84 60 310
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Blok D parter
Rejestracja 59 84 60 188
Pracownia Prątka Gruźlicy 59 84 60 169
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
Sekretariat 59 84 60 150
STERYLIZATORNIA Blok B parter
Kierownik 59 84 60 131
APTEKA SZPITALNA parter
Kierownik 59 84 60 167