SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

NUMERY KONTAKTOWE

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY
Kierownik tel. 59 84 60 725 , kom. 510 036 620 , adm-tech@szpital.slupsk.pl
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI / PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
ABI tel. 59 84 60 552 , kom. 512 598 172 , abi@szpital.slupsk.pl
DZIAŁ ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik tel. 59 84 60 634, faks 59 84 60 621 , 512 598 179,
Z-ca kierownika (Zamówienia Publiczne) tel. 59 84 60 620, faks 59 84 60 621, 510 036 634,
Z-ca kierownika (Zaopatrzenie) tel. 59 84 60 589,  59 84 60 586  faks 59 84 60 588,
zaopatrzenie@szpital.slupsk.pl
Drukarz tel. 59 84 60 727 , 515 276 536
Magazyn Zaopatrzenia tel. 59 84 60 702
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główny Księgowy tel. 59 84 60 631
Z-ca Głównego Księgowego tel. 59 84 60 638
tel. 59 84 60 625
tel. 59 84 60 635
tel. 59 84 60 629
tel. 59 84 60 645
PŁACE
tel. 59 84 60 640
tel. 59 84 60 637
faks 59 84 60 637
DZIAŁ ANALIZ
Kierownik tel. 59 84 60 614
tel. 59 84 60 619
tel. 59 84 60 649
DZIAŁ REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH I ROZLICZEŃ
Kierownik, Z-ca Kierownika tel. 59 84 60 612, 59 84 60 627
tel. 59 84 60 630
tel. 59 84 60 626
tel. 59 84 60 636
STATYSTYKA
tel. 59 84 60 617
tel. 59 84 60 645
tel. 59 84 60 646
DZIAŁ KADR
Kierownik, Z-ca Kierownika tel. 59 84 60 624
tel. 59 84 60 623
tel. 59 84 60 648
tel. 59 84 60 622
Dział Kadr – Dział Socjalny tel. 59 84 60 618
SEKRETARIAT ZARZĄDU
tel. 59 84 60 600, faks 59 84 60 605   sekretariat@szpital.slupsk.pl
PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA
tel.  518 020 870
DZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I MARKETINGU
Kierownik tel. 59 84 60 611
tel. 59 84 60 632
Rzecznik prasowy: Elżbieta Gryko tel. 59 84 60 611 , rzecznik@szpital.slupsk.pl
DZIAŁ JAKOŚCI, PEŁNOMOCNIK DS. ZSZ
Kierownik, Pełnomocnik ds. ZSZ tel. 59 84 60 596, kom. 515 275 288, j.boberek@szpital.slupsk.pl
z-ca Kierownika, Pełnomocnika ds. ZSZ tel. 59 84 60 444, kom. 512 598 160,
Dietetyk tel. 59 84 60 745
Punkt Informacyjny tel. 59 84 60 733
DZIAŁ INFORMATYKI
tel. 59 84 60 327
SŁUŻBA BHP
tel. 59 8460 734 ,bhp@szpital.slupsk.pl
P.POŻ
tel. 668 131 850
tel. 59 84 60 140