SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY / STACJA DIALIZ

Blok C, parter

p.o. ORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Michał Lipka

specjalista nefrologii i chorób wewnętrznych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Zofia Skowrońska

specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

TELEFONY
Sekretariat: 59 84 60 144
Faks: 59 8460 144

STACJA DIALIZ
Stacja Hemodializ – tel. 59 84 60 142
Pielęgniarka koordynująca: starsza pielęgniarka Elżbieta Korczyk
Stacja Dializ Otrzewnowych – tel. 59 84 60 144
Pielęgniarka koordynująca: lic. piel. Elżbieta Perwejnis
E-mail: nefrologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział posiada 10 łóżek. W oddziale znajduje się także gabinet zabiegowy.
Przy Oddziale funkcjonuje także Stacja Hemodializ oraz Stacja Dializ Otrzewnowych.
Stacja Dializ (Hemodializ) posiada:
•    21 stanowisk dializacyjnych,
•    gabinet diagnostyczno – zabiegowy
•    punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

Dializa Otrzewnowa zaopatruje:
•    1 gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
•    pokój szkoleń pacjentów,

Pozostałe obszary to:
•    pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
•    pomieszczenia socjalne personelu.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Nefrologicznego I Stacji Dializ należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
•    specjalistycznej diagnostyki i leczenia schorzeń nefrologicznych
•    hemodializoterapii i dializoterapii otrzewnowej (Stacja Dializ)

Oddział prowadzi wszechstronną, specjalistyczną diagnostykę i leczenie szczególnie schorzeń nefrologicznych. Jest odpowiednio przygotowany i wyposażony w wysokiej jakości sprzęt medyczny. W Oddziale zatrudnieni są wykwalifikowani lekarze i pielęgniarki.