Czcionka:

Kontrast:

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami posłów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym informujemy wszystkich pacjentów uprawnionych do głosowania, że lokal wyborczy będzie znajdował się w Sali konferencyjnej przy stołówce szpitala przy ul. Hubalczyków 1. Jednocześnie informujemy, że podczas wyborów dostępna będzie urna pomocnicza przeznaczona do oddania głosu przez pacjentów bezpośrednio na oddziałach szpitala. Urna będzie przeznaczona dla tych z pacjentów, których stan zdrowia niemożliwa poruszanie się itp.

Wielkość tekstu