Czcionka:

Kontrast:

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Należy pamiętać, że osoby powracające z regionów o wysokim współczynniku zachorowań powinny:

  1. unikać miejsc publicznych, zatłoczonych,
  2. bezwzględne unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  3. unikać odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  4. unikać kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  5. ściśle przestrzegać zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  6. przestrzegać zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Środki wzmożonej ostrożności należy zachować także w miejscach, w których przebywają większe grupy osób, jak m.in. szkoły, galerie handlowe czy środki komunikacji miejskiej. Należy przestrzegać środków zapobiegania zachorowaniom, do których należy:

  1. częste mycie rąk mydłem lub używanie płynów/żeli dezynfekujących na bazie alkoholu,
  2. stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu lub kichania (zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów),
  3. zachowanie bezpiecznej odległości od innych ludzi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę,
  4. unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku powrotu z regionu, w którym występuje koronawirus, osoby wykazujące objawy infekcji ze strony układu oddechowego, lub mające kontakt z osobami zarażonymi, powinny powiadomić o tym fakcie telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną.

W takim przypadku nie należy zgłaszać się osobiście do przychodni lub do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Gdy występuje podejrzenie zarażenia wirusem, ale gdy nie występują jeszcze objawy, osoba powinna pozostać w domu oraz unikać kontaktu z innymi, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną infolinię dla obywateli, poświęconą w pełni tematowi koronawirusa. Infolinia funkcjonuje całodobowo pod numerem telefonu – 800 190 590.

 

Wielkość tekstu