Czcionka:

Kontrast:

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Zarząd Szpitala
ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk, woj. pomorskie
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
telefon: sekretariat 59 84 60 600
faks: 59 8460 605

NIP: 839-31-79-849  REGON: 770901511

Oddziały Szpitalne (oprócz Oddziału Dermatologicznego), Poradnie Specjalistyczne, Pracownie i Zakłady Diagnostyczne zlokalizowane są przy  ul. Hubalczyków 1 w Słupsku.

Kontakt:
Punkt Informacji Telefonicznej 59 8460 100
Numery Kontaktowe – Część Medyczna kliknij tutaj
Numery Kontaktowe – Część Administracyjna kliknij tutaj
Filia Szpitala w Ustce, ul. Mickiewicza 12 59 8154 215
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 59 8460 525

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, to miejsce do którego zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym, powinni trafiać pacjenci w stanach zagrożenia życia.

 

Jak do nas dojechać?

Przy Szpitalu kursują autobusy linii: ( 8, 9, 15, 16)

Dojazd z Dworca Głównego PKP i PKS (http://zimslupsk.com/)

Możliwości dojazdu z dworca PKP i PKS do Szpitala przy ul. Hubalczyków:
Autobus linii 1 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16
Autobus linii 3 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16
Autobus linii 4 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16
Autobus linii 8 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16
Autobus linii 11 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16
Autobus linii 18 z przesiadką przy ul. Lotha – linia 9,
Autobus linii 21 z przesiadką przy ul. Wiejskiej – linia 15,16

Możliwość dojazdu ze Szpitala przy ul. Hubalczyków do Dworca PKP i PKS:
Autobus linii 8

 

 

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Szpitala ds Lecznictwa: wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 11:00
76-200 Słupsk ul. Hubalczyków 1 (sekretariat Zarządu)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie, miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:

1. WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW – DZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk – (pok. 107 i 108, tel. 58 3218626, 58 3218632, faks 58 3218628); telefon informacyjny 58 9488, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00.

2. DELEGATURA POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk – (tel. 58 3218500, faks 58 3218506, e-mail: slupsk@nfz-gdansk.pl); codziennie w godzinach 8:00 – 16:00.

3. DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk – (tel. 58 7512522, faks 58 7512516) po wcześniejszym umówieniu spotkania.