Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

Dyrekcja Szpitala ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie
e-mail: dyrekcja@szpital.slupsk.pl

telefon: sekretariat 59 8460 600
faks: 59 8460 605

NIP: 839-24-35-546 REGON: 770901511

Oddziały Szpitalne (oprócz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego), Poradnie Specjalistyczne, Pracownie i Zakłady Diagnostyczne zlokalizowane są przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku.

Kontakt: 
Punkt Informacji Telefonicznej 59 8460 100
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych59 8460 170
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych dla Dzieci59 8460 172
Filia Szpitala w Ustce, ul. Mickiewicza 1259 8154 215
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY59 8460 525

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Szpitala: wtorek i czwartek w godz. 9:00 - 11:00
76-200 Słupsk ul. Prof.Lotha 26 (sekretariat)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie, miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:

1. WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW – DZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk - (pok. 107 i 108, tel. 58 3218626, 58 3218632, faks 58 3218628); telefon informacyjny 58 9488, codziennie w godzinach 8:00 - 16:00.
2. DELEGATURA POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk - (tel. 58 3218500, faks 58 3218506, e-mail: slupsk@nfz-gdansk.pl); codziennie w godzinach 8:00 - 16:00.
3. DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk - (tel. 58 7512522, faks 58 7512516) po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Jak do nas dojechać?

Bezpośredni dojazd na przystanek

ul. Hubalczyków 1 (linie: 8, 9, 15, 16)

Dojazd z Dworca Głównego PKP i PKP (http://zimslupsk.com/)

początek podróży: ul. Wojska Polskiego – linia 1

przesiadka: ul. Wiejska – linia 15

przystanek końcowy:  Szpital Hubalczyków