SOR: 21 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
78 Wczoraj SZPITAL: 471 Pacjenci na
oddziałach
118672 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

Ogłoszenia o konkursach
na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenia konkursowe z dnia 17-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Sprostowanie pobierz

 1. a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miasta Słupska,

  b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miejscowości Kobylnica,

  c) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na terenie Powiatu Słupskiego i miasta Słupsk.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 18.10.2017 r. do godz. 11.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2017 r. o godz. 14.30
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 11-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Wewnętrznym – 2 kontrakty dla pielęgniarki/rza.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 2 kontrakty dla pielęgniarki/rza.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 4 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 4. Świadczenie usług w zakresie koordynowania, organizacji pracy i nadzoru w Sterylizatorni – 1 kontrakt dla pielęgniarki/rza pełniącej/ego funkcję kierownika.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 19.10.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2017 r. o godz. 9.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 06-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz

Sprostowanie pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miasta Słupska,

  b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i
  Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miejscowości Kobylnica,

  c) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na terenie Powiatu Słupskiego i miasta Słupsk.

  2. Świadczenia wymienione w ust. 1 wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 12.10.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2017 r. o godz. 9.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 29-09-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej – 1 kontrakt dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Okulistycznym i Poradni przynależnej do Oddziału – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie okulistyki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i będącego w trakcie specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym – 1 kontrakt dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 5. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych w Słupsku – 5 kontraktów dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 6. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych – 5 kontraktów dla pielęgniarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 04.10.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2017 r. o godz. 9.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 20-09-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 3 kontrakty dla pielęgniarki/rza.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 2 kontrakty dla ratownika medycznego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 4 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.


  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej – 1 kontrakt dla lekarza.


  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 5. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie nefrologii lub będącego w trakcie specjalizacji w zakresie nefrologii lub specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.


  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 22.09.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

 


Ogłoszenia konkursowe z dnia 05-09-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz
Wynik konkursu
pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 1 kontrakt dla lekarza pełniącego funkcję Koordynatora Oddziału.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 07.09.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 25-08-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz
Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Onkologii Klinicznej, Chemioterapii – 4 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie onkologii klinicznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 29.08.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2017 r. o godz. 12.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 23-08-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz
Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Urologicznym – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie urologii.


  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 25.08.2017r. do godz. 12.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2017 r. o godz. 14.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 22-08-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz
Sprostowanie pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej, Chemioterapii – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego – 1 kontrakt dla pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 3 kontrakty dla pielęgniarki/rza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 2 kontrakty dla ratownika medycznego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 5. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i w Oddziale Otorynolaryngologicznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty I stopnia z chirurgii stomatologicznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 6. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych lub będącego w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 7. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Pediatrycznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie pediatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 8. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Pediatrycznym – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 9. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 10. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 11. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 3 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 12. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Działu Anestezjologii – 1 kontrakt dla pielęgniarki anestezjologicznej.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 13. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – 3 kontrakty dla opiekuna medycznego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 14. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie dermatologii lub będącego na minimum 5 roku specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 15. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej – 3 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie rentgenodiagnostyki.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 16. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej – 2 kontrakty dla techników elektroradiologów.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 17. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Okulistycznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chorób oczu.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 18. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Chirurgii Naczyniowej – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chirurgii naczyniowej .

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 19. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Rehabilitacyjnym – 1 kontrakt dla fizjoterapeuty.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 29.08.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.08.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 24-07-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 1 kontrakt dla pielęgniarki pełniącej funkcję pielęgniarki oddziałowej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego – 1 kontrakt dla pielęgniarki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 3 kontrakty dla pielęgniarki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 3 kontrakty dla ratownika medycznego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 5. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i w Oddziale Otorynolaryngologicznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty I stopnia z chirurgii stomatologicznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 6. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Zespole Domowej Dializoterapii Otrzewnowej – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie nefrologii i w zakresie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 7. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Pediatrycznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie pediatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 8. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Pediatrycznym – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 9. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 10. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz
 11. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 3 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

 12. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego – 1 kontrakt dla pielęgniarki instrumentariuszki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz
 13. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – 3 kontrakty dla opiekuna medycznego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – oferta- pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 10.08.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 14-06-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz
Rozstrzygnięcie konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej w ramach dyżurów lekarskich – 2 kontrakty dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów lekarskich – 3 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty I stopnia w zakresie medycyny ratunkowej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 5. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Onkologii Klinicznej, Chemioterapii w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej, chemioterapii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 6. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Otorynolaryngologicznym w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji z otorynolaryngologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz
 7. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 8. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Urologicznym w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji z zakresu urologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 9. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – 3 kontrakty dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 10. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – 5 kontraktów dla pielęgniarza/rki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 11. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – 1 kontrakt dla fizjoterapeuty.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 12. Świadczenie usług zdrowotnych w Dziale Rehabilitacji – 1 kontrakt dla rehabilitanta ruchowego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

 13. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 4 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz
 14. Wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ, Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 –
  pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 09-06-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz
Rozstrzygnięcie konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Nocnym Punkcie Chorych w Ustce – 5 kontraktów dla lekarza
  Szczegółowe warunki konkursu –
  pobierz
  Załącznik nr 1 – pobierz
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Nocnym Punkcie Chorych w Ustce – 3 kontrakty dla pielęgniarki
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.Składanie ofert do dnia 16.06.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 19-05-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz
Sprostowanie dla pkt 13 oraz anulowanie pkt nr 2 –
pobierz
Rozstrzygnięcie konkursu
pobierz
Rozstrzygnięcie konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów na oddziałach szpitalnych w zakresie psychiatrii – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Pracowni Endoskopii w ramach badań kolonoskopowych – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie gastroenterologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 4 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Wykonywanie procedur medycznych i opieka nad pacjentami w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie ratownictwa medycznego – 6 kontraktów dla ratownika medycznego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego – 1 kontrakt dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologicznego w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w ramach pracy dziennej i dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie onkologii klinicznej i chemioterapii lub będącego w trakcie specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej i chemioterapii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych i opieka nad pacjentami w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie ratownictwa medycznego – 3 kontrakty dla pielęgniarki/rza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w ramach dyżurów lekarskich – 2 kontrakty dla lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii w ramach dyżurów lekarskich – 3 kontrakty dla lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych w Poradni Medycyny Pracy w ramach konsultacji w zakresie neurologii – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie neurologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

  Sprostowanie pkt 13 – pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w zakresie konsultacji radioterapeutycznych w ramach konsylium onkologicznego – 3 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie radioterapii onkologicznej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Pediatrycznego w ramach pracy dziennej i dyżurów lekarskich – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie pediatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Dermatologii w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie…………w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

 1. Składanie ofert do dnia 31.05.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2017 r. o godz. 09.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku           Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


ARCHIWUM KONKURSÓW

KONKURSY 03-04/2017 – kliknij tutaj

KONKURSY 01-02/2017 – kliknij tutaj

KONKURSY 11/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 09/10/11/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 05/06/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 03/04/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 02/03/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 02/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 01/2016 – kliknij tutaj