SOR: 22 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 439 Pacjenci na
oddziałach
128455 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

Ogłoszenia o konkursach
na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenia konkursowe z dnia 08-12-2017

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w ramach dyżurów lekarskich – 2 kontrakty dla lekarza będącego w takcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Oddziału Onkologii Klinicznej, Chemioterapii w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty onkologii klinicznej.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 2 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Oddziału Hematologii w ramach dyżurów lekarskich – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 3 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Okulistycznego – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie chorób oczu.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 4 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Słupsku – 3 kontrakty dla lekarza.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 5 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej z umiejętnością samodzielnego opisywania badań RTG, USG, TK – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 6 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni przynależnej do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 7 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 14.12.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 24-11-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 3 kontrakty dla ratownika medycznego.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni przynależnej do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie V roku specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Neurologicznego Oddziału Udarowego oraz Poradni przynależnej do Oddziału w ramach wykonywania badań EEG, opisywania i wykonywania badań USG – 1 kontrakt dla lekarza.

                Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
                Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 29.11.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 20-11-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej z umiejętnością samodzielnego opisywania badań RTG, USG, TK – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 23.11.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2017 r. o godz. 9.30

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 16-11-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz

 

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w ramach dyżurów lekarskich – 1 kontrakt dla lekarza będącego w takcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Słupsku – 1 kontrakt dla pielęgniarki.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Dziale Anestezjologii – 6 kontraktów dla pielęgniarek anestezjologicznych.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

 5. Świadczenie zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej z umiejętnością samodzielnego opisywania badań RTG, USG, TK – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 6. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Słupsku – 1 kontrakt dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

 7. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Medycyny Pracy – 2 kontrakty dla lekarza specjalisty w zakresie neurologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

 8. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym w ramach opisywania badań EEG – 2 kontrakty dla lekarza,

  A)
  Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym w ramach wykonywania i opisywania badań USG oraz badań w Poradni przynależnej do Oddziału– 1 kontrakt dla lekarza.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 9. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz
 10. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologiczny – 1 kontrakt dla lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie dermatologii.
  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta –
  pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 23.11.2017r. do godz. 15.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2017 r. o godz. 9.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 23-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej z umiejętnością samodzielnego opisywania badań RTG, USG, TK – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów na Bloku Operacyjnym – 1 kontrakt dla pielęgniarki.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 3. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Dermatologicznym – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i będącego w trakcie specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 4. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach dyżurów lekarskich –2 kontrakty dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i co najmniej w 3 roku kształcenia.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 5. Świadczenie usług zdrowotnych w ramach funkcji inspektora ochrony radiologicznej w pracowni Hemodynamiki, Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca, Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologicznego – 1 kontrakt dla osoby posiadającej uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 6. Świadczenie usług zdrowotnych w ramach funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Bloku Operacyjnym – 1 kontrakt dla osoby posiadającej uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 27.10.2017 r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2017 r. o godz. 09.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 17-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Sprostowanie pobierz

Sprostowanie do pkt. 3 pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miasta Słupska,

  b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miejscowości Kobylnica,

  c) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na terenie Powiatu Słupskiego i miasta Słupsk.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 18.10.2017 r. do godz. 11.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2017 r. o godz. 14.30
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 11-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie 
pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Wewnętrznym – 2 kontrakty dla pielęgniarki/rza.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 2. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 2 kontrakty dla pielęgniarki/rza.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Bloku Operacyjnym, w sali wybudzeń oraz w zespole interwencyjnym – 4 kontrakty dla pielęgniarki/rza dyplomowanej/ego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

 4. Świadczenie usług w zakresie koordynowania, organizacji pracy i nadzoru w Sterylizatorni – 1 kontrakt dla pielęgniarki/rza pełniącej/ego funkcję kierownika.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 19.10.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2017 r. o godz. 9.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


Ogłoszenia konkursowe z dnia 06-10-2017
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresach:
Ogłoszenie
pobierz

Sprostowanie pobierz

Wynik konkursu pobierz

 1. a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miasta Słupska,

  b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie Nocnej i
  Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na terenie miejscowości Kobylnica,

  c) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na terenie Powiatu Słupskiego i miasta Słupsk.

  2. Świadczenia wymienione w ust. 1 wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

  Szczegółowe warunki konkursu – pobierz
  Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz

Oferty na udostępnionych formularzach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  u Kierownika Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 16.

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie………………………………..……w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

 1. Składanie ofert do dnia 12.10.2017r. do godz. 15.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2017 r. o godz. 9.00
 3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania  ofert  i na stronie www.szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.


 


ARCHIWUM KONKURSÓW

KONKURSY 05-09/2017 – kliknij tutaj

KONKURSY 03-04/2017 – kliknij tutaj

KONKURSY 01-02/2017 – kliknij tutaj

KONKURSY 11/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 09/10/11/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 05/06/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 03/04/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 02/03/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 02/2016 – kliknij tutaj

KONKURSY 01/2016 – kliknij tutaj