SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
89 Wczoraj SZPITAL: 472 Pacjenci na
oddziałach
74467 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

 

Konkursów czar

 

Praca z dziećmi na świetlicy w szpitalu to nie tylko zajęcia tematyczne, czytelnicze czy gry i zabawy. Pobyt na świetlicy jest okazją do wykonania prac na ogólnopolskie, wojewódzkie czy miejskie konkursy plastyczne. Do tej pory nasi podopieczni wzięli udział w czterech konkursach.
Były to:

– konkurs plastyczny „Jak smakuje Rosja”
– Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka z mojej małej ojczyzny”
– Ogólnopolski Konkurs Innowacji Plastycznych „Nasze dzieci tworzą dzieła”
– Konkurs Plastyczny „Świat aniołów”

                                                                                                                                   Anna Butryn