Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w zakresie:
Ogłoszenie – pobierz

  1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej przy Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. polegających na ambulatoryjnej kwalifikacji kardiologicznej do planowych zabiegów operacyjnych  niekardiochirurgicznych  w oddziałach zabiegowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka   w Słupsku sp. z o.o. wraz z wykonaniem zgodnie z wytycznymi ESC/PTK/ESA w razie konieczności niezbędnych nieinwazyjnych badań diagnostycznych (ekg, echokardiografia przezklatkowa, test wysiłkowy ekg) – po skierowaniu pacjenta z Poradni Anestezjologicznej

  • 1 kontrakt dla specjalisty kardiologa od świadczenia – 1)porada, 2)echokardiografia, 3)test wysiłkowy ekg 4) opis ekg spoczynkowego.
  • 1 kontrakt dla pielęgniarki- godzinowy (jak będą pacjenci w godzinach popołudniowych)

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
Szczegółowe warunki Konkursu lekarz – pobierz
Szczegółowe warunki Konkursu pielęgniarka – pobierz

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl .

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej przy Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. polegających na ambulatoryjnej kwalifikacji kardiologicznej do planowych zabiegów operacyjnych  niekardiochirurgicznych  w oddziałach zabiegowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka   w Słupsku sp. z o.o. wraz z wykonaniem zgodnie z wytycznymi ESC/PTK/ESA w razie konieczności niezbędnych nieinwazyjnych badań diagnostycznych (ekg, echokardiografia przezklatkowa, test wysiłkowy ekg) – po skierowaniu pacjenta z Poradni Anestezjologicznej.

  • 1 kontrakt dla specjalisty kardiologa od świadczenia – 1)porada, 2)echokardiografia, 3)test wysiłkowy ekg 4) opis ekg spoczynkowego.

  • 1 kontrakt dla pielęgniarki- godzinowy (jak będą pacjenci w godzinach popołudniowych).”

1.Składanie ofert do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac– tel. (059) 84 60 622 lub u Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Personelu Medycznego – Pani Małgorzaty Żuchlińskiej – tel. 669-262-741 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu