Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w zakresach:

Ogłoszenie – pobierz

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki konkursu – 
pobierz

Wykonywanie procedur medycznych w zakresie teleradiologii polegających na dokonywaniu opisu badań z zakresu rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku

Sp. z o.o. – 3 kontrakty dla firm zewnętrznych (również działalności jednoosobowe).

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ………………………………………………………………… w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2019 r. o godz. 14.00

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 84 60 624 lub w siedzibie szpitala – Kadry do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu