Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w zakresie:

Ogłoszenie – pobierz

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki konkursu – 
pobierz

  1. Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

kontrakt dla lekarza z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz funkcji Kierownika Pracowni Echokardiograficznej

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 17 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl lub j.kepa@szpital.slupsk.pl

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kontrakt dla lekarza z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz funkcji Kierownika Pracowni Echokardiograficznej”

1.Składanie ofert do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. (059) 84 60 622 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu