Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

w zakresie:
Ogłoszenie – pobierz

Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Neurologicznego,

Udarowego, z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Zastępcy Ordynatora

Oddziału Neurologicznego, Udarowego

1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie neurologii

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz
Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki konkursu – 
pobierz

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Neurologicznego, Udarowego, z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Zastępcy Ordynatora Oddziału Neurologicznego, Udarowego – 1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie neurologii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”

1.Składanie ofert do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Kadr i Płac – Pani Weroniki Dułak – tel. (059) 8460 624, 602-810-952 lub Pełnomocnika Zarządu ds. Pozyskiwania Personelu Medycznego – Pani Małgorzaty Żuchlińskiej – tel. 669-262-741 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Wielkość tekstu