SOR: 13 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
94 Wczoraj SZPITAL: 458 Pacjenci na
oddziałach
101390 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY / INK

Blok A, III piętro

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Zbigniew Kiedrowicz

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Wioletta Kierbić

TELEFONY

sekretariat: 59 84 60 440
Punkt nadzoru pielęgniarskiego: 59 84 60 445
E-mail: kardiologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba leczonych: ponad 3 200 pacjentów rocznie
Oddział posiada łącznie 66 łóżek

W tym:
•    Oddział Kardiologiczny – 58 łóżek w tym 2 izolatki (1- łóżkowe)
•    Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK ) – 8 łóżek  (w tym 2 sale INK po 4 stanowiska)

W strukturze oddziału znajduje się:
•  Pracownia Badań Nieinwazyjnych: Echo Serca, EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter RR
• Pracownia Badań Stymulatorów Serca
• Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca (implantacja/wymiana stymulatorów i kardiowerterów)
•  Pracownia Elektrofizjologii (zabiegi ablacji)
•  Pracownia Hemodynamiki (koronarografia, zabiegi angioplastyki wieńcowej)
•  punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym
•  gabinet diagnostyczno – zabiegowy

Pozostałe obszary to:
•  pomieszczenia socjalne personelu
•  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
•    diagnostyki nieinwazyjnej i leczenia chorób układu krążenia
•    zapewnienia intensywnego nadzoru kardiologicznego
•    elektroterapii zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca
•   diagnostyki i leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca w ramach kardiologii interwencyjnej ostrych zespołów wieńcowych

 

EDUKACJA DLA PACJENTÓW

W Oddziale Kardiologicznym/INK  realizowany jest program edukacyjny dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Obejmuje on pacjentów i ich rodziny w trakcie pobytu chorego w  oddziale. Zajęcia prowadzą pielęgniarki z oddziału na salach pacjentów w czasie około 40 minut.

Program składa się z 3 etapów:

I etap – ma na celu zapoznanie pacjenta i jego rodziny z istotą choroby, objawami, leczeniem, zapobieganiem
i powikłaniami,

II etap – pacjent otrzymuje wskazówki dotyczące postępowania
w warunkach życia codziennego, zalecenia dietetyczne oraz zmiany dotychczasowych złych nawyków
i przyzwyczajeń,

III etap – szkolenie poprzez pogadankę, wykład, rozmowę
z chorym, pokaz filmu znajdującego się na przekaźniku elektronicznym.

Ogólnodostępna jest wystawa na temat nadciśnienia tętniczego krwi oraz liczne plakaty.