Czcionka:

Kontrast:

 

W związku z wprowadzonym ograniczeniem wizyt osób odwiedzających chorych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku informujemy, że istnieje możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia chorego drogą telefoniczną po spełnieniu następujących wymogów identyfikujących osoby uprawnione do uzyskania powyższych informacji.

W celu uzyskania informacji należy telefonicznie podać:

  1. Imię i nazwisko pacjenta.
  2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej przez pacjenta do uzyskania informacji.
  3. Adres zamieszkania (zameldowania) pacjenta.
  4. PESEL pacjenta.

UWAGA! Powyższe dane muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.

Osoby upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta zobowiązane są telefonować pod numer telefonu oddziału, na którym przebywa pacjent. Listę telefonów kontaktowych oddziałów szpitalnych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Informacja ta została umieszczona na wszystkich drzwiach wejściowych do szpitala.

 

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

 

Wielkość tekstu