Czcionka:

Kontrast:

1.     Wobec pojawienia się epidemii Covid19 od dnia 18.03.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają planowe konsultacje w Poradni Hematologicznej w Słupsku

2.     W okresie tym Poradnia Hematologiczna nieprzerwanie prowadzić będzie leczenie

w programach lekowych, Ratunkowym  Dostępie do Technologii Lekowych i chemioterapii nowotworów przewlekłych. W stabilnych przypadkach leki wydane będą na 2-3 miesiące.

Miejscem odbioru leków , po ustaleniu terminu będzie Apteka Szpitalna.

3.     W przypadkach pogorszenia stanu zdrowia pacjentów leczonych w poradni, konieczności analizy badań laboratoryjnych i modyfikacji dawki leków prosimy o kontakt telefoniczny. Od 18.03.2020 uruchomiona zostaje infolinia hematologiczna. Preferowana godzina kontaktu to 9 00 – 15 00. Numer telefonu : 798 544 364

4.     Kontakt telefoniczny z dyżurnym hematologiem należy w pierwszej kolejności powziąć gdy:

a)     Istnieje konieczność kontynuowania leczenia , przedłużenia leków. Termin odbioru leków przekazany zostanie  telefonicznie.

b)    Wystąpi pogorszenie stanu zdrowia, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych.

c)     Pojawi się problem z uzyskaniem świadczenia medycznego z zakresu hematologii w innej placówce służby zdrowia.

 

Wojciech Homenda

Ordynator Oddziału Hematologicznego

 

 

 

Wielkość tekstu