SOR: 8 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
84 Wczoraj SZPITAL: 474 Pacjenci na
oddziałach
68739 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ODDZIAŁ HEMATOLOGII

Blok D, II piętro

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Wojciech Homenda
specjalista chorób wewnętrznych, hematologii,
transplantologii klinicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
OODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO
mgr Agnieszka Szafrańska
specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego


O. Hematologiczny (blok D, II piętro)

Sekretariat: 59 84 60 390, fax 59 84 60 391
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 395
Gabinet lekarski: 59 84 60 397
Punkt Nadzoru Pielęgniarskiego: 59 84 60 399

Adres e-mail:
hematologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba łóżek:
Oddział Hematologiczny
16

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz  Oddziału Hematologicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych (wielochorobowość ludzi starszych)
• gastroenterologii
• chorób endokrynologicznych
• schorzeń hematologicznych
• chorób układu sercowo-naczyniowego

Oddziały wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Hematologicznego znajduje się:
a) punkt nadzoru pielęgniarskiego,
b) gabinet zabiegowy z wydzieloną salą do zabiegów cytoaferezy,
c) dwie sale intensywnego nadzoru,
d) sale chorych,

e) sala dziennego pobytu,
f) gabinet psychologa.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

 1. Ze względu na specyfikę Oddziału i zwiększoną możliwość zainfekowania pacjentów z obniżoną odpornością odwiedziny chorych odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu na poczekalni Oddziału.
Zalecane godziny odwiedzin od godz. 6.00 – do godz. 22.00.

2. Przed wyjściem na poczekalnię pacjent zobowiązany jest założyć odzież ochronną (fartuch jednorazowego użytku i maseczkę).

3. Pacjenci z obniżoną sprawnością wywożeni są przez pielęgniarkę lub opiekuna medycznego na wózku inwalidzkim, po uprzednim ubraniu w odzież ochronną.

4. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w sali chorego odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO :

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.

W ramach Oddziału Hematologicznego działa Poradnia Hematologiczna.