Czcionka:

Kontrast:

 

Fundacja DKMS dla słupskiego szpitala

Oddział Hematologiczny i Transplantacji Szpiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku powstał dzięki inicjatywie dr. Wojciecha Homendy oraz wsparciu finansowym udzielonym przez Zarząd i Sejmik Województwa Pomorskiego, a także samorządy powiatu słupskiego oraz miasto Słupsk. Powyższe przedsięwzięcie sponsorowały również osoby fizyczne oraz słupskie fundacje. W wyposażenie oddziału włączyła się także Fundacja DKMS, która przekazała cytometr- nowoczesne, najwyższej klasy urządzenie, które znacznie usprawni diagnostykę osób chorych na nowotwory krwi. W Polsce co godzinę stawiana jest diagnoza: nowotwór krwi, potocznie nazywany białaczką. Dla wielu z tych pacjentów szansą na uratowanie życia jest agresywna chemioterapia i często przeszczep komórek macierzystych. Podstawą jest jednak szybka i trafna diagnoza, którą przeprowadzić można właśnie za pomocą cytometru.

Cytometr jako narzędzie do prowadzenia badań

Jak mówi dr Wojciech Homenda- specjalista hematolog, ordynator Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku: „Cytometr służy do diagnostyki ilościowej i jakościowej przeżywalności komórek macierzystych, które pobierane są do przeszczepu. Dodatkowo za pomocą cytometru możemy wykonywać badania diagnostyczne: diagnostykę wszystkich białaczek, które dają wysiew komórek białaczkowych do krwi obwodowej oraz badania cytometryczne szpiku. Cytometr jest aparatem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Oddziału Transplantacji Szpiku. Posiadając tak specjalistyczny sprzęt możemy przyspieszyć diagnostykę w naszym ośrodku nie zlecając wykonywania badań na zewnątrz”. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, jako jeden z dwóch szpitali na Pomorzu, posiada taki sprzęt.

Zarząd szpitala i pacjenci dziękują

Słupski szpital otrzymał ogromne wsparcie od Fundacji DKMS w postaci przekazanego sprzętu, którego wartość wynosi 250 000,00 złotych. Dzięki takiej darowiźnie jesteśmy w stanie nieustannie podnosić jakość świadczonych przez nas usług medycznych.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w imieniu swoim, lekarzy, a przede wszystkim pacjentów, składa ogromne podziękowania P. Tigranowi Torosianowi- Dyrektorowi Medycznemu Fundacji DKMS oraz wszystkim pracownikom Fundacji za wsparcie w postaci wyposażenia oddziału w tak specjalistyczny sprzęt oraz szerzenie idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych. Dzięki nieocenionej pomocy DKMS wielu pacjentów szpitala otrzyma natychmiastową pomoc, a tym samym szansę na całkowity powrót do zdrowia.

Wielkość tekstu