SOR: 13 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
94 Wczoraj SZPITAL: 458 Pacjenci na
oddziałach
101390 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

DYREKTORZY

 

ROMAN ABRAMOWICZ

Dyrektor ds. Lecznictwa

 JADWIGA STEC 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

 

MARCIN KUCHMACZ

Dyrektor ds. Technicznych