SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

DYREKTORZY

 

ROMAN ABRAMOWICZ

Dyrektor ds. Lecznictwa

 JADWIGA STEC 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

 

MARCIN KUCHMACZ

Dyrektor ds. Technicznych