Czcionka:

Kontrast:

Poradniki – Wyniki badań

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ RADIOLOGICZNYCH, 
DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

 

  1. Pacjent wykonujący badania radiologiczne, diagnostyczne lub laboratoryjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku odbiera wyniki badań osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości.
  2. Pacjent może upoważnić do odbioru wyników badań inną osobę. Upoważnienie wypełnia w obecności pracownika przed wykonaniem badania.
    Osoba odbierająca wyniki badań przedstawia:
    – upoważnienie wypełnione przez pacjenta,
    – własny dokument tożsamości.
  3. W przypadku odbioru wyników przez osobę nie mającą upoważnienia wystawionego przez pacjenta, wyniki badań NIE BĘDĄ wydawane w trosce o ochronę danych osobowych pacjenta i obowiązujące przepisy prawa.

Wielkość tekstu