Czcionka:

Kontrast:

Poradniki – pomoc psychologa

Pacjenci będący w trakcie hospitalizacji w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o. mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Zespół psychologów szpitalnych zajmuje się świadczeniem pomocy psychologicznej na rzecz Pacjentów naszego Szpitala oraz ich Rodzin. Wszystkie dane osobiste i informacje ujawnione w rozmowie z psychologiem objęte są regulowaną prawnie tajemnicą.

Główne obszary działalności:

  • diagnoza i konsultacje psychologiczne
  • psychoedukacja oraz poradnictwo psychologiczne
  • interwencyjna pomoc psychologiczna i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z hospitalizacją, chorobą somatyczną, stanami terminalnymi oraz procesem leczenia
  • opieka psychologiczna nad pacjentami przewlekle i onkologiczne chorymi
  • rehabilitację psychologiczną.

 

Wsparcie dla osób doświadczających żałoby:

  • Jeżeli straciłeś w naszym Szpitalu członka swojej Rodziny i nie potrafisz się sam uporać z tą stratą to masz możliwość bezpłatnej konsultacji z psychologiem.
  • Psycholog ukaże Ci etapy żałoby oraz poda praktyczne informacje na temat radzenia sobie z przykrymi psychologicznymi konsekwencjami, których doświadcza człowiek po stracie.
    Psycholog słucha, pomaga nazwać trudność, problem oraz towarzyszy w zdrowym i bezpiecznym wyrażaniu negatywnych emocji osoby w żałobie.
  • Umów się na wizytę pod numerami telefonów: 59 84 60 547 oraz 59 84 60 450 albo zgłoś potrzebę rozmowy na adres e-mail: psycholog@szpital.slupsk.pl

 

ODDZIAŁY GDZIE MOŻESZ BEZPOŚREDNIO ZGŁOSIĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA (podajemy nr tel. do sekretariatów Oddziałów):

Oddział Neurologiczny i Udarowy – tel. 59 84 60 380

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – tel. 59 84 60 430

Oddział Onkologiczny – tel. 59 84 60 450

Oddział Hematologiczny – tel. 59 84 60 390

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – tel. 59 815 42 26

Jeśli jesteś pacjentem innego oddziału i masz potrzebę rozmowy z psychologiem – zgłoś ją lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce.

Postaramy się dotrzeć do Ciebie jak najszybciej!

Jeśli masz trudności w bezpośrednim kontakcie możesz skorzystać z pomocy psychologicznej online – czekamy na twoją wiadomość pod adresem e-mailowym: psycholog@szpital.slupsk.pl

Informujemy, że dostępna jest również pomoc psychologiczna dla pracowników Szpitala. Powyżej dostępność psychologów w Oddziałach Szpitala oraz adres e-mail jako punkty kontaktowe.

Na tej stronie znajdą Państwo również przydatne informacje dotyczące zdrowia psychicznego oraz poradniki informujące o zachowaniach i postępowaniu w chorobach nowotworowych.

 

SZPITALNA GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ŻAŁOBY

 

CZYM JEST GRUPA WSPARCIA?

Grupa osób, która spotyka się regularnie w wyznaczonych terminach, kierowana przez przygotowanych do tego specjalistów. Tym co łączy grupę jest STRATA BLISKIEJ OSOBY.

CEL GRUPY:

Ukazanie etapów żałoby oraz praktyczne informacje na temat radzenia sobie z przykrymi psychologicznymi konsekwencjami, których doświadcza człowiek po stracie.
Specjaliści kierujący grupą pomagają zdefiniować trudność, problem grupy oraz towarzyszą w zdrowym i bezpiecznym wyrażaniu negatywnych emocji uczestników.Uczestnicy grupy, którzy znajdują się na różnych etapach przeżywania żałoby, uczą się od siebie nawzajem jak pokonywać trudności poprzez aktywne słuchanie, dzielenie się własnym doświadczeniem.
Będzie nam ZAWSZE towarzyszyła zasada: mądry człowiek uczy się od każdego.

ORGANIZACJA GRUPY:

Dobrowolnie spotykająca się grupa (od kilku do kilkunastu osób), która korzysta z bezpłatnej pomocy własnej oraz kierujących grupą specjalistów. Grupa jest otwarta i spotyka się cyklicznie, co oznacza, że gdy uczestnik decyduje się zakończyć swój proces terapeutyczny (osiągnie pożądany cel bądź też z innych pobudek) to w jego miejsce grupa wita nowego uczestnika.

SPOSÓB REKRUTACJI DO GRUPY:

Decydują specjaliści kierujący grupą poprzez wstępną indywidualną konsultację z potencjalnym uczestnikiem grupy. Grupa ma charakter otwarty więc rekrutacja jest procesem ciągłym.

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ
pisząc na adres e-mail: psycholog@szpital.slupsk.pl
bądź telefonicznie: 59 84 60 398 oraz 59 84 60 547

CHOROBA NOWOTWOROWA

Po diagnozie

Seksualność kobiety w chorobie nowotworowej

Seksualność mężczyzny w chorobie nowotworowej

Pomoc socjalna

Pielęgnacja pacjenta w chorobie nowotworowej

Chemioterapia i Ty

Żywienie a choroba nowotworowa

Gdy bliski choruje

Ból w chorobie nowotworowej

Mój rodzic ma nowotwór

Radioterapia i Ty

Moja rehabilitacja

Życie po nowotworze

 

UDAR MÓZGU

Co to jest udar mózgu?

Co należy wiedzieć o udarze mózgu

Jak zapobiec udarowi mózgu

Pacjent po udarze mózgu

Pacjent z migotaniem przedsionków

 

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Informator dla pacjentów z migotaniem przedsionków

 

CHOROBY NEUROLOGICZNE

Dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane

Dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera

Wielkość tekstu