Czcionka:

Kontrast:

Szybka terapia onkologiczna

 

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA W PAKIECIE ONKOLOGICZNYM – KLIKNIJ TUTAJ

 

INFORMACJE DLA PACJENTA

Pacjenci onkologiczni muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie, dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach „Szybkiej Terapii Onkologicznej”.
Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.
Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) oraz wyznaczeniu jak najkrótszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia.
Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę.

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet nie związanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

ETAP REJESTRACJI DO LECZENIA W RAMACH KRÓTKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ

Pacjent ma prawo do leczenia onkologicznego w Poradni Specjalistycznej na podstawie Karty DILO bez Skierowania do Poradni.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych znajduje się przy ul Hubalczyków 1 (wejście główne).

ETAP DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ

Diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, odbywa się w następujących poradniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1:

– Poradnia Hematologiczna,
– Poradnia Nefrologiczna,
– Poradnia Neurologiczna,
– Poradnia Onkologiczna/Chemioterapii,
– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
– Poradnia Chirurgii Ogólnej,
– Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
– Poradnia Neurochirurgiczna,
– Poradnia Okulistyczna,
– Poradnia Otorynolaryngologiczna,
– Poradnia Patologii Ciąży

ETAP KONSYLIUM

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie rozpoznany, potwierdzony nowotwór, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zapewnia Państwu możliwość konsultacji na Konsylium Onkologicznym, gdzie zespół specjalistów ustala leczenie wg. standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach wiedzy.

W składzie zespołu specjalistów Konsylium Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. wchodzą specjaliści następujących dziedzin:

• lekarz specjalista hematologii,
• lekarze specjaliści onkologii klinicznej,
• lekarz specjalista chirurgi onkologicznej klinicznej,
• lekarz specjalista radioterapii onkologicznej,
• lekarz specjalista w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu złośliwego,
• lekarz specjalista chirurgi dziecięcej,
• 2-óch koordynatorów/sekretarzy

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce.
Pacjent, po zakończeniu etapu diagnostycznego, kierowany jest z poradni specjalistycznej do Koordynatora Pakietu Onkologicznego celem ustalenia terminu Konsylium Onkologicznego.

Koordynatorzy Pakietu Onkologicznego nadzorują proces leczenia pacjenta onkologicznego oraz zapewniają przepływ informacji na wszystkich etapach terapii, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Koordynatorzy wspierają pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie, pomagając mu komunikować się z lekarzami.

LECZENIE ONKOLOGICZNE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANUSZA KORCZAKA 
W SŁUPSKU SP. Z O.O.:

1. Pakiet Onkologiczny w postaci procedur zabiegowych w ramach Leczenia Szpitalnego realizowany jest na Oddziałach:
– Oddział Hematologiczny,
– Oddział Onkologii Klinicznej, Chemioterapii,
– Oddział Położniczo – Ginekologiczny,
– Oddział Chirurgii Ogólnej,
– Oddział Chirurgiczny Ogólny dla Dzieci,
– Oddział Chirurgii Onkologicznej,
– Oddział Neurochirurgiczny,
– Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
– Oddział Otorynolaryngologiczny,
– Oddział Okulistyczny,
– Oddział Urologiczny.

2.  Systemowo – w Oddziale Onkologii Klinicznej, Chemioterapii,

3. Radioterapią – Gdyńskie Centrum Onkologii; Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o o. ul. Powstania Styczniowego 1

 

KOORDYNATORZY PAKIETU ONKOLOGICZNEGO
W NASZYM SZPITALU:

Anna Orzechowska i Maja Salamońska
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku – 07.25- 15.00
Numer tel. 59 84 60 701 lub tel. kom. 510 036 631
e-mail: kpo /@/ szpital.slupsk.pl (należy usunąć niepotrzebne znaki z adresu)

 

Do Koordynatorów Pakietu Onkologicznego proszę kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.
Koordynatorzy udzielą Państwu informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.
Gabinet Koordynatorów Pakietu Onkologicznego znajduje się w budynku B na parterze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.,
ul. Hubalczyków 1

 

Wielkość tekstu