Czcionka:

Kontrast:

Zespół do spraw etyki

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
funkcjonuje Zespół ds. Etyki, do zadań którego należy w szczególności:

 1. Rozwiązywanie problemów natury etycznej pacjentów i personelu.
 2. Ocena przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 3. Szkolenia z zakresu przepisów prawnych dotyczących np. Ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o pobieraniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, o ochronie zdrowia psychicznego) oraz przepisów wewnętrznych szpitala np.: Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Skład zespołu:

 1. Przewodniczący:
  Mgr psychologii – Rafał Rybka
 2. Członkowie:
  Dr n.med. – Wojciech Homenda – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
  Mgr pielęgniarstwa – Ewa Malicka-Kaczmarzyk
  Radca Prawny – Michał Żebrowski
  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Magdalena Pasieka

Wnioski natury etycznej można zgłaszać:

 1. Osobiście – do Przewodniczącego lub każdego z Członków Zespołu – informacji o możliwości kontaktu osobistego udziela personel oddziału.
 2. Pocztą elektroniczną na adres:   sekretariat@szpital.slupsk.pl
 3. Pisemnie przez Sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk
z dopiskiem Zespół ds. Etyki

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. Procedura rozpatrywania spraw zgłoszonych do rozstrzygnięcia odbywa się z zapewnieniem poufności.

Wielkość tekstu