Czcionka:

Kontrast:

Wydawanie dokumentacji medycznej

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Rodzaj usługi

Jedna strona dokumentacji medycznej – 0,34 zł brutto (0,28 zł netto)
Wydanie jednej strony wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,94 zł brutto (1,58 zł netto)

Powyższa cena obowiązuje od 1.09.2019 r.

 

ZASADY OGÓLNE dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
– TUTAJ

WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
– TUTAJ

UPOWAŻNIENIE do wydania dokumentacji medycznej (wymagane w przypadku upoważnienia osoby innej, niż wskazana w dokumentacji medycznej pacjenta)– TUTAJ

UPOWAŻNIENIE do odbioru recept lub zleceń na wyroby medyczne – TUTAJ

UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku badania/innego dokumentu/przedmiotu… – TUTAJ

OŚWIADCZENIE pacjenta aktualizujące poprzednie upoważnienia – TUTAJ

OŚWIADCZENIA  pacjenta do informacji i dokumentacji medycznej – TUTAJ

Wielkość tekstu