Czcionka:

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

ZASADY KORZYSTANIA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU Sp.z o.o Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

na podstawie: ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243)

 1. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.
 2. Zasady organizacyjne:

Tryb planowy

 1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA
 2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
  1. pocztą elektroniczną:dyrekcja@szpital.slupsk.pl
  2. osobiście w Sekretariacie Szpitala (ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk)
  3. faksem na numer: 59 84 60 605
 3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 5. Pracownik WSzS im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o. kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły

 1. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (posługującego się językiem migowym) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wielkość tekstu