Czcionka:

Kontrast:

Kiedy nie jest wymagane skierowanie

SKIEROWANIE, NIE JEST WYMAGANE DO ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ:

1. ginekologa i położnika;
2. dentysty;
3. wenerologa;
4. onkologa;
5. psychiatry;
6. dla osób chorych na gruźlicę;
7. dla osób zakażonych wirusem HIV;
8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10. dla osób uzależnionych (osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną)
11. dla weterana poszkodowanego, uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
12. dla osób posiadających zaświadczeniem (świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).
13. dla świadczeniobiorców posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Sporządzono na podstawie:

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1128).

PRZYPADKI W KTÓRYCH NIE WYMAGANE SĄ SKIEROWANIA

Wielkość tekstu