Czcionka:

Kontrast:

Cennik dzienny pobytu na oddziałach w szpitalu

ŚWIADCZENIA CENA (ZŁ)
1 Osobodzień pobytu na Oddziale Hematologicznym 780,00
2 Osobodzień pobytu na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc 380,00
3 Osobodzień pobytu na Oddziale Nefrologicznym 540,00
4 Osobodzień pobytu na Oddziale Neurologicznym i Udarowym 500,00
5 Osobodzień pobytu na Oddziale Pediatrycznym 610,00
6 Osobodzień pobytu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 610,00
7 Osobodzień pobytu na Oddziale Dermatologicznym 650,00
8 Osobodzień pobytu na Oddziale Neonatologicznym 640,00
9 Osobodzień pobytu na Oddziale Chirurgii Naczyniowej 760,00
10 Osobodzień pobytu na Oddziale Chirurgii Ogólnej 410,00
11 Osobodzień pobytu na Oddziale Chirurgii Ogólnej dla Dzieci 650,00
12 Osobodzień pobytu na Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 630,00
13 Osobodzień pobytu na Oddziale Otorynolaryngologicznym 970,00
14 Osobodzień pobytu na Oddziale Okulistycznym 1610,00
15 Osobodzień pobytu na Oddziale Urologicznym 560,00
16 Osobodzień pobytu na Oddziale Neurochirurgicznym 560,00
17 Osobodzień pobytu na Oddziale Kardiologicznym, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Rehabilitacji Kardiologicznej 610,00
18 Osobodzień pobytu na Oddziale Onkologii Klinicznej, Chemioterapii 540,00
19 Osobodzień pobytu na Oddziale Chirurgii Onkologicznej 730,00
20 Osobodzień pobytu na Oddziale Rehabilitacyjnym 310,00
21 Osobodzień pobytu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 410,00

*Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek Vat w wysokości 8 %

 

OSOBODNI POBYTU NA ODDZIALE – Cennik pobierz

Wielkość tekstu