Czcionka:

Kontrast:

ABC dla pacjentów niepełnosprawnych

 

MIEJSCA PARKINGOWE

Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z parkingu, został on usytuowany w dwóch miejscach: Szpital Słupsk – bezpośrednio przy Wejściu Głównym oraz od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (13 miejsc). Wjazd na parking nie jest ograniczony żadnym szlabanem, zaś droga wiodąca z parkingu do Szpitala, pozbawiona jest barier architektonicznych i prowadzi bezpośrednio do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Szpital Ustka- parking od strony ul. Jana z Kolna (1 miejsce).

DOSTĘP DO BUDYNKÓW SZPITALA, ODDZIAŁÓW, PORADNI, DIAGNOSTYKI

Wejścia do budynku wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, posiadają automatyczne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na fotokomórkę. Na terenie Szpitala funkcjonują windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a trakty komunikacyjne pomiędzy danymi obszarami umożliwiają poruszanie się w obrębie szpitala bez przeszkód. Istnieje również możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego, który znajdą Państwo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w szatni przy Wejściu Głównym.
W holach głównych Szpitala oraz oddziałach, poradniach, pracowniach diagnostycznych znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na oddziałach znajdują się sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych z instalacją przyzywową.
Dla pacjentów niewidzących Prawa Pacjenta pisane alfabetem Braille’a dostępne są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Punkcie Przyjęć Oddziału Dermatologicznego w Ustce.
Skargi i wnioski można składać zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpital.slupsk.pl.

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

1. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.
2. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dostępny jest tłumacz języka migowego on-line, funkcjonujący pod nazwą Tłumacz Migam.

3. Zasady organizacyjne:
Tryb planowy:
1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku dostępnego na stronie internetowej www.szpital.slupsk.pl.
2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
a. pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital.slupsk.pl
b. osobiście w Sekretariacie Zarządu (ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk)
c. faksem na numer 59 – 8460 605
3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
5. Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.
Tryb nagły
1. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Szpitala (posługującego się językiem migowym) lub wezwanie tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – dostępny na stronie internetowej: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wnik/rejestr_tlumaczy_migowych

 

Informacje dla pacjentów niepełnosprawnych

Wielkość tekstu