Czcionka:

Kontrast:

Pracownia tomografii komputerowej

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok C – piętro I
Telefon: 59 8460 160, 59 8460 161

Nasza Pracownia Tomografii Komputerowej dysponuje 128-rzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS+ wyposażonym w dwukomorową strzykawkę automatyczną oraz aparatem do znieczuleń umożliwiającym wykonywanie badań u dzieci i pacjentów niewspółpracujących z personelem medycznym.

Oprogramowanie kliniczne konsoli operatorskiej zawiera pakiet rekonstrukcyjny 3D oraz oprogramowanie ortopedyczne do wizualizacji 2D i 3D  kości i stawów, oprogramowanie do badań pulmonologicznych w trybie wysokiej rozdzielczości, w tym bronchoskopii 3D.

 

Dzięki szerokim możliwościom technicznym i bogatemu oprogramowaniu tomograf umożliwia wydajną i skuteczną diagnostykę, m.in.:

 • badania naczyniowe mózgu oraz naczyń obwodowych,
 • badania płuc w technice wysokiej rozdzielczości (w tym bronchoskopię wirtualną),
 • badanie endoskopowe 3D przestrzeni powietrznych (np. zatok) i płynowych (np. pęcherza moczowego),
 • badania narządów miąższowych jamy brzusznej,
 • szerokie badania pourazowe wielonarządowe,
 • badania ortopedyczne z trójwymiarową prezentacją struktur kostnych i ścięgien,
 • badania pediatryczne z unikalną redukcją dawki.

Badania metodą tomografii komputerowej wykonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania na badanie metodą tomografii komputerowej i wymaga wcześniejszego ustalenia terminu

 

NA CZYM POLEGA BADANIE

 • Badanie metodą tomografii komputerowej

Pacjent kładzie się na stole do badań TK, najczęściej w pozycji na plecach, czasami dla uzyskania zalecanej pozycji ciała technik stosuje specjalne pozycjonery- poduszki, podkładki i inne. Podczas wykonywania badania stół powoli przesuwa się przez urządzenie w celu uzyskania obrazów badanego obszaru.
W trakcie badania pacjent pozostaje w stałej komunikacji głosowej z personelem Pracowni TK przy pomocy interkomu. Podczas badania niezbędna jest współpraca pomiędzy technikiem wykonującym badanie a pacjentem- pacjent w trakcie badania proszony jest o pozostanie w bezruchu oraz kilkakrotnie proszony jest o wstrzymanie oddechu. W niektórych przypadkach w zależności od typu badania konieczne jest zastosowanie środka kontrastowego. Najczęściej środek kontrastowy podawany jest dożylnie. W tym celu pielęgniarka zakłada kaniulę do żyły na dłoni lub przedramieniu pacjenta, przez którą podany zostaje środek kontrastowy.
Badania TK trwa około 15 minut, w tym czasie Pacjent poddawany jest kilkukrotnemu działaniu promieniowania jonizującego (RTG).

Wskazania
Ze strony centralnego układu nerwowego:

 • podejrzenie nowotworu pierwotnego i wtórnego mózgowia,
 • choroby przysadki mózgowej i oczodołu nie dające się wyjaśnić innymi badaniami,
 • wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego,
 • zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał),
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepukliny jąder miażdżystych,
 • urazy rdzenia kręgowego,
 • choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani,
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.

Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia:

 • choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X, azbestoza, zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc,
 • zmiany w opłucnej i ścianie klatki piersiowej: nowotwory, zapalenia, uraz, przerzuty nowotworowe,
 • nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego.

Ze strony jamy brzusznej i miednicy małej:

 • nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony i przestrzeni zaotrzewnowej,
 • zapalenie trzustki i wątroby,
 • guzy i zapalenia żołądka, jelit i przełyku,
 • urazy i zapalenie śledziony,
 • zapalenia nerek, guzy, urazy, wodonercze, zwężenie tętnic nerkowych, wady nerek,
 • patologia nadnerczy,
 • nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu krokowego u mężczyzny,
 • guzy pęcherza moczowego.

Przeciwwskazania
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania procedury jest brak zgody pacjenta na wykonanie badania.
Względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest:

 • ciąża (w przypadku zagrożenia życie dopuszcza się badanie kobiety w ciąży),
 • brak możliwości przyjęcia pozycji leżącej,

Dodatkowe ograniczenia wynikające z planowanego zastosowania procedury z użyciem środka kontrastowego:

 • uczulenie na środek kontrastowy,
 • niewydolność nerek,
 • choroby tarczycy,
 • astma,
 • cukrzyca (pacjenci przyjmujący metforminę) i inne.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie bez użycia środka kontrastowego nie wymaga szczególnego przygotowania, jednakże lekarz radiolog uczestniczący w badaniu po dokonaniu wstępnej oceny badania może podjąć decyzję o konieczności podania środka kontrastującego. Podczas ustalania terminu badania rejestratorka medyczna udziela szczegółowych informacji na temat sposobu przygotowania do badania.

 

POWIKŁANIA
Badanie diagnostyczne wymagające donaczyniowego podania środka kontrastowego jest badaniem stosunkowo bezpiecznym, jednakże mogą wystąpić pewne powikłania: duszność, wysypka, świąd skóry, wstrząs anafilaktyczny, zapaść. Opisane powikłania mogą wystąpić niezależnie od wszystkich podjętych środków ostrożności. Z uwagi na możliwość przedostania się środków kontrastowych do mleka matki, kobiety karmiące piersią przez okres 24 h nie powinny karmić. Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pacjenta czynności podejmowanych przez personel medyczny w celu ustalenia rozpoznania. Ich celem jest także uświadomienie Pacjenta, że każdy, nawet najmniejszy zabieg może być obciążony komplikacjami.

Wielkość tekstu