Czcionka:

Kontrast:

Pracownia rezonansu magnetycznego

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 60 160

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego została uruchomiona jako pierwsza pracownia diagnostyczna w kompleksie szpitalnym przy ulicy Hubalczyków 1. Wyposażona jest w wysokospecjalistyczny nowoczesny Tomograf rezonansowy MAGNETOM AVANTO.  Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego ciała w dowolnej płaszczyźnie, także trójwymiarowo, a szczególnie dobrą ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów.

Badania rezonansu magnetycznego wykonywane są na 1,5T aparacie firmy Siemens Magnetom Avanto. Jako pierwszy system MR został wyposażony w technologię Tim umożliwiającą przebadanie całego pacjenta w czasie zaledwie 12 minut bez potrzeby zmiany pozycji przez pacjenta, bez zmiany cewek oraz bez ręcznego przesuwania stołu. Dzięki swojej wyjątkowości umożliwia przebadanie w sposób ciągły, w trakcie jednego badania całego ciała pacjenta – od stóp do głowy – pacjenta o wzroście nawet do 205cm, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jakości obrazu. Pracowni MR wyposażona jest także w nowoczesną strzykawkę automatyczną dwutłokową oraz aparat do znieczuleń umożliwiający wykonywanie badań u dzieci i pacjentów niewspółpracujących z personelem medycznym. Badanie rezonansu magnetycznego charakteryzuje się wysoką rozdzielczością obrazów, możliwością rekonstrukcji przestrzennych a małe natężenie pola magnetycznego pozwala na badanie pacjentów posiadających w ciele pooperacyjne wszczepy i implanty metalowe.

  • skierowanie na badanie Rezonansem Magnetycznym – kliknij  tutaj

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca lub innego układu stymulującego jego pracę. Nie zaleca się także wykonywania badania rezonansu magnetycznego u kobiet w I trymestrze ciąży. Niektóre wszczepy, implanty oraz ciała obce w organizmie badanego również mogą uniemożliwiać wykonanie badania rezonansu magnetycznego.
Dlatego też w przypadku posiadania przez pacjenta:

  • klipsów naczyniowych, filtra żyły głównej, sztucznej zastawki lub innych elementów pooperacyjnych,
  • protezy ocznej, ciała obcego w gałce ocznej (np. opiłki metalu),
  • spirali antykoncepcyjnej i wkładki wewnątrzmacicznej,
  • pompy insulinowej, neurostymulatora lub innego urządzenia podającego leki,
  • wewnętrznego aparatu słuchowego, plastyki kosteczek słuchowych lub wszczepu ślimaka,
  • odłamków metalowych, metalowych szwów lub wszczepów (śruby, płytki, gwoździe, endoprotezy),
  • protez i klamer zębowych z elementami metalowymi,
  • klamer stymulujących wzrost kości,
  • innych metalowych elementów w ciele, przed badaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem radiologiem, a pacjent musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie o dopuszczeniu wszczepionych elementów do umieszczenia w polu rezonansu magnetycznego. Zaświadczenie takie można uzyskać od jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu. Badania rezonansu magnetycznego nie można także przeprowadzić w przypadku posiadania przez pacjenta tatuażu w badanej okolicy.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem nie należy zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (normalnie zażywamy leki). Powinno się jednak pozostać około 4 godzin na czczo. Nie należy także pić kawy, coca-coli czy innych napojów zawierających kofeinę.
W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który sporadycznie może wywołać reakcję alergiczną lub działania niepożądane w postaci nudności i wymiotów lub uczucia bólu i ciepła w miejscu jego podania.

Badanie MR trwa około godziny, w tym czasie pacjent przebywa w polu magnetycznym. Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat MR nie wolno wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych (bankowych), telefonów, spinek do włosów, kolczyków, klipsów i innych metalowych przedmiotów. Do badania wymagane są wszystkie wcześniej wykonane zdjęcia RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i USG wraz z opisami oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ w dniu badania należy przedstawić oprócz skierowania na badanie oraz dowód ubezpieczenia.

Rezonans magnetyczny jako metoda diagnostyczna

Polegająca na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz fal radiowych technika diagnostyki obrazowej umożliwia rozpoznanie chorób w obrębie wszystkich struktur organizmu. W naszej placówce przeprowadzany jest m.in. rezonans magnetyczny głowy, kręgosłupa, brzucha, piersi oraz innych narządów, kości i tkanek miękkich. W wyniku badania powstają trójwymiarowe obrazy określonych organów, struktur kostnych i tkanek. Pracownia rezonansu magnetycznego przeprowadza badania z podaniem środka kontrastowego lub bez. Są one niezawodną metodą przy diagnozowaniu zmian patologicznych w obrębie układu mięśniowego, kostnego, zaburzeń funkcjonowania narządów lub nieprawidłowości w układzie krążenia. Rezonans magnetyczny nie wywołuje bólu u pacjenta. To nieinwazyjne badanie, które wymaga nieruchomej pozycji. W przypadku osób o skłonnościach klaustrofobicznych, badanie może wiązać się ze stresem, lecz ciągły kontakt z personelem medycznym pozwala wyeliminować niepokój.

Pracownia rezonansu magnetycznego – zakres badań

Jeśli nie istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia badania, metodą rezonansu magnetycznego można dokonać oceny dróg żółciowych i przewodu trzustkowego, organów położonych w jamie brzusznej i miednicy mniejszej oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Pracownia rezonansu magnetycznego umożliwia również diagnozowanie nieprawidłowości w obrębie mózgowia, przysadki mózgowej, nerwów czaszkowych, naczyń mózgowych, oczodołów i tkanek miękkich głowy. Przy podaniu środka kontrastowego można ocenić stan naczyń krwionośnych. Badanie okazuje się pomocne również przy rozpoznawaniu zmian chorobowych w obrębie kręgosłupa i innych struktur kostnych. Pracownia rezonansu magnetycznego zapewnia najwyższy poziom opieki, dbając o bezpieczeństwo i komfort Pacjentów w trakcie badania. Aby poddać się badaniu, należy przedstawić wynik badania kreatyniny, dowód tożsamości oraz aktualne skierowanie do pracowni. W przypadku istnienia przeciwwskazań do wykonania badania, należy o tym niezwłocznie poinformować nasz personel.

Wielkość tekstu