Czcionka:

Kontrast:

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 8460 160, 59 8460 161

 

 

Pracownie RTG dysponują czteroma cyfrowymi wielofunkcyjnymi aparatami rentgenowskimi umożliwiającymi wykonanie całego spectrum badań radiologicznych.
W czterech gabinetach pracują aparaty rentgenowskie do radiografii i prześwietleń (badania fluoroskopowe). Badania rentgenodiagnostyczne wykonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania (skierowania na badanie RTG/USG/Mammografię, skierowanie z Poradni Medycyny Pracy) (informacja dla pacjenta o planowanym donaczyniowym podaniu środka kontrastowego). Odbiór wyniku w terminie podanym przez rejestrację możliwy jest osobiście przez pacjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę (druk upoważnienia dostępny w Rejestracji ZDO).

 

Badanie RTG

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poza usługami w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonujemy także badania RTG, które realizowane są w pełnym zakresie w trzech pracowniach na terenie Zakładu i wymagają wcześniejszego skierowania od lekarza. Badania RTG wykorzystują technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim (promieniowanie X). W medycynie technika ta stosowana jest głównie w diagnostyce układu kostnego. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące.

Z uwagi na fakt pochłaniania przez organizm ok. 99% promieniowania podczas badania rentgenowskiego, wykonywanie tych badań ogranicza się do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

Wskazania

 • kości i stawów;
 • choroby układu kostno-stawowego;
 • choroby reumatologiczne;
 • nabyte zniekształcenia narządów ruchu;
 • wrodzone wady narządów ruchu;
 • urazy z podejrzeniem złamania kości lub zwichnięcia stawu;
 • zdjęcia kontrolne po operacjach na układzie kostno-stawowym;
 • zdjęcia kontrolne dla oceny zrostu kostnego po złamaniu;
 • ostre i przewlekłe zapalenie kości i stawów.

RTG klatki piersiowej

 • schorzenia w obrębie klatki piersiowej;
 • obrażenia klatki piersiowej;
 • zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej;
 • badanie przed- i pooperacyjne klatki piersiowej;
 • badania okresowe.

RTG czaszki

 • uraz głowy;
 • podejrzenie guza mózgu;
 • wady wrodzone;
 • wodogłowie;
 • zmiany strukturalne kości czaszki.

RTG zatok

 • zaburzenia powietrzności zatok;
 • bóle głowy;
 • infekcje górnych dróg oddechowych.

RTG jamy brzusznej

 • kamienie żółciowe;
 • nerkowe;
 • niedrożność przewodu pokarmowego;
 • perforacja ściany żołądka;
 • obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym.

RTG zębów

 • ocena stanu uzębienia (badanie wykonywane aparatem do radiografii stomatologicznej).

Wielkość tekstu