Czcionka:

Kontrast:

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 8460 160, 59 8460 161

 

 

Pracownie RTG dysponują czteroma cyfrowymi wielofunkcyjnymi aparatami rentgenowskimi umożliwiającymi wykonanie całego spectrum badań radiologicznych.
W czterech gabinetach pracują aparaty rentgenowskie do radiografii i prześwietleń (badania fluoroskopowe). Badania rentgenodiagnostyczne wykonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania (skierowania na badanie RTG/USG/Mammografię, skierowanie z Poradni Medycyny Pracy) (informacja dla pacjenta o planowanym donaczyniowym podaniu środka kontrastowego). Odbiór wyniku w terminie podanym przez rejestrację możliwy jest osobiście przez pacjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę (druk upoważnienia dostępny w Rejestracji ZDO). Po odebraniu wyników należy skonsultować je z lekarzem wystawiającym skierowanie. Należy pamiętać, że wyniki te mogą być przydatne na późniejszym etapie leczenia, dlatego warto zadbać o ich przechowanie w suchym i bezpiecznym miejscu.

 

Badanie RTG

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poza usługami w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonujemy także badania RTG, które realizowane są w pełnym zakresie w trzech pracowniach na terenie Zakładu i wymagają wcześniejszego skierowania od lekarza. Badania RTG wykorzystują technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim (promieniowanie X). W medycynie technika ta stosowana jest głównie w diagnostyce układu kostnego. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące. Badania te są bezbolesne oraz nieinwazyjne i trwają zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

W trakcie badania bardzo ważna jest współpraca pacjenta. Istotne jest bowiem, by nie wykonywał on jakichkolwiek ruchów (ma to szczególne znaczenie dla powodzenia badania klatki piersiowej oraz jamy brzusznej). Pacjent może być również poproszony o wstrzymanie oddechu.

Z uwagi na fakt pochłaniania przez organizm ok. 99% promieniowania podczas badania rentgenowskiego, wykonywanie tych badań ogranicza się do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

Przygotowanie do badania 
W zależności od obszaru objętego diagnostyką może być wymagane specjalne przygotowanie pacjenta oraz posiadanie dokumentacji medycznej z wcześniej wykonanych badań RTG.

Szczególne przygotowanie wymagane jest w przypadku diagnostyki jamy brzusznej, miednicy czy też odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa:

• w dniu badania należy zadbać o poranne wypróżnienie,
• pacjent musi być na czczo (tj. bez jedzenia, picia, jak i palenia papierosów),
• 48 godzin przed badaniem należy zastosować lekkostrawną dietę i unikać spożywania gazowanych napojów, smażonych mięs, kapusty, fasoli, ciemnego pieczywa czy też surowych owoców oraz warzyw, warto też zażyć środek eliminujący wzdęcia.

Tuż przed badaniem pacjent może zostać poproszony o zdjęcie odzieży, a także biżuterii, okularów oraz innych akcesoriów, które mogłyby zakłócić przechodzenie promieni X.

Wskazania

 • kości i stawów;
 • choroby układu kostno-stawowego;
 • choroby reumatologiczne;
 • nabyte zniekształcenia narządów ruchu;
 • wrodzone wady narządów ruchu;
 • urazy z podejrzeniem złamania kości lub zwichnięcia stawu;
 • zdjęcia kontrolne po operacjach na układzie kostno-stawowym;
 • zdjęcia kontrolne dla oceny zrostu kostnego po złamaniu;
 • ostre i przewlekłe zapalenie kości i stawów.

Przeciwwskazania 

Promieniowanie rentgenowskie nie jest obojętne dla naszego organizmu, dlatego badań tych nie powinno się wykonywać zbyt często. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do diagnostyki RTG jest ciąża, ponieważ promieniowanie mogłoby mieć szkodliwy wpływ na płód. U kobiet ciężarnych prześwietlenia wykonywane są wyłącznie w stanie zagrożenia życia bądź też w przypadku uzasadnionego ryzyka trwałej utraty zdrowia.

RTG klatki piersiowej

 • schorzenia w obrębie klatki piersiowej;
 • obrażenia klatki piersiowej;
 • zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej;
 • badanie przed- i pooperacyjne klatki piersiowej;
 • badania okresowe.

RTG czaszki

 • uraz głowy;
 • podejrzenie guza mózgu;
 • wady wrodzone;
 • wodogłowie;
 • zmiany strukturalne kości czaszki.

RTG zatok

 • zaburzenia powietrzności zatok;
 • bóle głowy;
 • infekcje górnych dróg oddechowych.

RTG jamy brzusznej

 • kamienie żółciowe;
 • nerkowe;
 • niedrożność przewodu pokarmowego;
 • perforacja ściany żołądka;
 • obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym.

RTG zębów

 • ocena stanu uzębienia (badanie wykonywane aparatem do radiografii stomatologicznej).

Wielkość tekstu