Czcionka:

Kontrast:

Pracownia mammografii

USTALANIE TERMINU BADANIA:

Osobiście w rejestracji mammograficznej PDO (I piętro , blok C) czynnej 08:00-14:30
Telefonicznie pod nr 59 84 60 159 w godzinach pracy rejestracji mammograficznej

 

W skład Pracowni Mammograficznej w naszym Szpitalu wchodzi:

 • Gabinet mammograficzny (pok. 174, I piętro, blok C) wyposażony w nowoczesny cyfrowy aparat mammograficzny Mammomat Inspiration. W gabinecie wykonywane są badania z zakresu mammografii diagnostycznej oraz badania przesiewowe w ramach ogólnopolskiego Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Piersi.
 • Gabinet badań piersi (pok. 172, I piętro, blok C), w którym zainstalowany jest aparat MammoTest– stół biopsyjny z wbudowanym mammografem oraz aparat ultrasonograficzny Acuson S2000. Urządzenia te współpracują z systemem biopsyjnym En-Cor wspomaganym próżnią. Tutaj wykonywane są badania USG sutków, a także w ramach diagnostyki pogłębionej gruboigłowa biopsja mammotomiczna sutka oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC).

 

Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania na badanie RTG/USG/Mammografię i wymagają wcześniejszego ustalenia terminu.

Na badania przesiewowe w ramach ogólnopolskiego Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Piersi nie jest wymagane skierowanie, natomiast konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • w programie mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii (z wyjątkiem Pacjentek posiadających pisemne zalecenie powtórzenia badania po 12 miesiącach), które nie miały zdiagnozowanego wcześniej nowotworu sutka.

Na czym polega badanie:

 • Badanie Mammograficzne

Badania obrazowe piersi mają dwojaki cel. Pierwszym jest badanie przesiewowe kobiet bez objawów klinicznych w celu wykrycia wczesnego raka piersi. Drugim, jest ocena nieprawidłowości u pacjentek z objawami klinicznymi lub pacjentek z niejednoznacznymi mammogramami skryningowymi. Mammografia jest jedynym badaniem, dla którego udowodniono zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi, jeśli wykonywana jest ona u kobiet bez objawów klinicznych.

Wskazania

 • badania profilaktyczne u kobiet od 50 roku życia.
 • u kobiet poniżej 40 roku życia ze zwiększonym ryzykiem raka sutka (np. występowanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczołu piersiowego).
 • przed rozpoczęciem i w czasie terapii hormonalnej.
 • przy podejrzeniu zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel.
 • kontrola w czasie leczenia chorób sutka i po leczeniu.

Przeciwwskazania

Jedynym przeciwwskazaniem do mammografii jest ciąża. Nie zaleca się wykonywania mammografii u kobiet przed 35 rokiem życia z uwagi na zwykle gęstą radiostrukturę sutka.

Przygotowania do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, niemniej jednak zaleca się, aby było przeprowadzane pomiędzy 5-12 dniem cyklu miesiączkowego. W dniu badania nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Powikłania

Brak

 • Biopsja mammotomiczna wspomagana próżnią

 

Niezależnie od metody zabieg odbywa się w pozycji leżącej (lokalizacja zmiany, a także sam zabieg pod kontrolą mammografii odbywa się w pozycji leżącej na brzuchu, natomiast pod kontrolą USG w pozycji na plecach). Stół diagnostyczny jest płaski, równomiernie podpierający całe ciało pacjentki. W przypadku biopsji pod kontrolą mammografii pierś umieszczana jest w otworze blatu stołu i przed przystąpieniem do zabiegu ustalane są współrzędne zmiany na podstawie dwóch zdjęć mammograficznych wykonanych pod odpowiednimi kątami. Lokalizacja zmiany pod kontrolą USG odbywa się podczas klasycznego badania USG. Po dezynfekcji miejsca wkłucia i miejscowym znieczuleniu w pobliże podejrzanej zmiany wprowadza się igłę biopsyjną, której specjalne wycięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podejrzanej struktury. Ruch obrotowy igły i jednoczesne zastosowanie systemu próżniowego powoduje wykrojenie zmiany i pobranie wycinka do specjalnego pojemnika. Uzyskany materiał biopsyjny jest przekazywany do badania histopatologicznego.

Wskazania

Biopsję mammotomiczną wykonuje się głównie w przypadku uwidocznienia (w mammografii lub USG) bardzo małych, podejrzanych zmian, nieprzekraczających 1 cm i niewyczuwalnych podczas badania palpacyjnego.

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, bardzo często poprzedzone jest badaniem mammograficznym i /lub usg piersi.  Wyniki tych badań należy dostarczyć przed biopsją

Powikłania

 • krwiaki i łagodne bóle w miejscu wkłucia, które z reguły nie wymagają leczenia,
 • niezmiernie rzadko pojawiają się obfite krwawienia wymagające interwencji chirurgicznej,
 • zaburzenia gojenia, infekcje, nadmierne gojenie (tzw. keloid) w miejscu wkłucia,
 • zaburzenia ze strony układu krążenia (omdlenie),
 • reakcje alergiczne jak też zaburzenia układu sercowo-naczyniowego spowodowane anestetykiem lokalnym,
 • wyjątkowo rzadko może dojść podczas biopsji pod kontrolą USG do przebicia do jamy opłucnej z następową odmą.

Wielkość tekstu