Czcionka:

Kontrast:

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej

 

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok D – parter
Rejestracja: 59 8460 188
Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Zakażeń Jelitowych: 59 8460 187 
Pracownia Serologiczna:
59 8460 196
Pracownia Prątka Gruźlicy:
 59 8460 197

 

GODZINY PRACY DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH

godziny pracy laboratorium: 7:25 – 15:00

godziny przyjmowania materiału: 7:30 – 14:30

godziny pobrania materiału: 7:30 – 14:00

godziny odbioru wyników: 7:30 – 15:00

W dni wolne i święta: Pracownia wykonuje badania tylko zlecone przez oddziały szpitalne

 

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. to profesjonalne laboratorium mikrobiologiczne.

Posiadamy wysoko wykwalifikowany i profesjonalny personel medyczny, który obsługuje światowej klasy sprzęt laboratoryjny. W naszej ofercie posiadamy szeroki panel badań mikrobiologicznych, serologicznych, genetycznych i epidemiologicznych. Współpracujemy i konsultujemy wyniki badań z jednostkami referencyjnymi w Warszawie, Bydgoszczy, Białymstoku.

Bierzemy również udział w zewnętrznych kontrolach jakości dzięki czemu posiadamy certyfikaty Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie POLMICRO, Certyfikat Zewnętrznego Programu Oceny Jakości LABQUALITY z zakresie Mykologii i Parazytologii oraz certyfikat kontroli jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie z zakresu badań w kierunku gruźlicy.

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej zajmuje się diagnozowaniem zarówno pacjentów szpitalnych, jak i leczonych poza naszą placówką. Nasze zadanie polega na wsparciu w rozpoznaniu czynników etiologicznych choroby, co stanowi podstawę do opracowania strategii leczenia. W przypadku zakażeń grzybiczych oraz bakteryjnych określana jest również wrażliwość drobnoustrojów na leki.

Badania mikrobiologiczne przebiegają kilkuetapowo, tzn.:

1. Posiew i hodowla drobnoustrojów – odpowiednio pobrany materiał wysiewa się na podłoże zawierające substancje ułatwiające bakteriom rozmnażanie, a następnie obserwuje się ich wzrost. W zależności od rodzaju drobnoustrojów etap ten może trwać od kilkunastu godzin do nawet kilku tygodni.

2. Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów – na podstawie obserwacji drobnoustrojów dokonuje się ich identyfikacji.

3. Określenie wrażliwości na leki – identyfikacja chorobotwórczych drobnoustrojów pozwala na ustalenie źródła choroby czy też infekcji. Poddanie ich testowi na wrażliwość na poszczególne antybiotyki pozwoli lekarzowi wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jak pobrać materiał do badania mikrobiologicznego? 

Badaniu podlegają takie materiały kliniczne jak mocz, krew, kał, nasienie, ropa, a także wymaz z pochwy, cewki moczowej, kanału szyjki macicy, odbytu, gardła, nosa i nie tylko. Należy pamiętać, że od poprawności pobrania materiału zależy wartość wykonanego badania. Dlatego powinien on być pobierany przez personel medyczny. W przypadku moczu i kału pacjent może dostarczyć samodzielnie pobrany materiał – pod warunkiem, że został wcześniej poinstruowany, jak go pobrać, przechowywać oraz transportować.

Jak przygotować się do badania? 

Przed wykonaniem każdego rodzaju posiewu nie należy zażywać antybiotyków. Zaleca się pobranie materiału dopiero kilka dni po zakończonej antybiotykoterapii (w innym przypadku należy koniecznie poinformować o tym personel laboratorium mikrobiologicznego).

Każde badanie wymaga innego przygotowania. Dlatego przed pobraniem posiewu zalecany jest kontakt z lekarzem bądź laboratorium mikrobiologicznym celem uzyskania niezbędnych informacji i prawidłowego przygotowania do pobrania materiału.

LISTA WSZYSTKICH BADAŃ OFEROWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

DIAGNOSTYKA BADAŃ ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH
DIAGNOSTYKA MIKOLOGICZNA
DIAGNOSTYKA KASZLU
DIAGNOSTYKA GRUŹLICY
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO
DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA
DIAGNOSTYKA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
DIAGNOSTYKA KOBIET W CIĄŻY

 

Spełniamy wymogi stawiane przed Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i posiadamy nr ewidencji Laboratoriów: 1181
Posiadamy wysoko wykwalifikowany i profesjonalny personel medyczny. Uczestniczymy w szkoleniach , konferencjach i studiach podyplomowych sukcesywnie podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje.
Obsługujemy światowej klasy sprzęt laboratoryjny taki jak: aparat Phoenix 100 do identyfikacjii lekowrażliwości drobnoustrojów metodą MIC i zgodnie z rekomendacjami EUCAST; aparat Bactec 9120 do posiewu krwi; aparat ELISA do badań serologicznych czy mikroskop fluorescencyjny.
W naszej ofercie posiadamy szeroki panel badań bakteriologicznych, mikologicznych, serologicznych, epidemiologicznych i genetycznych. Współpracujemy z ośrodkami referencyjnymi w Warszawie (KOROUN, KORLD, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc).
Bierzemy udział w kontrolach zewnętrznych uzyskując certyfikaty i bardzo dobre oceny (POLMICRO, NEQUAS, LABQUALITY oraz kontrole jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

 

 

Wielkość tekstu