Czcionka:

Kontrast:

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

 

KIEROWNIK
mgr Magdalena Łuszkiewicz-Chalecka

 

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok B – piętro I
Telefon: 59 8460 310

 

PUNKTY POBRAŃ

Adres: ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, Blok B – piętro I

Telefon: 59 8460 310  Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 14:30 oraz w soboty w godz. 07.00 – 10.00

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 

Zadaniem PRACOWNI DIAGNOSTYKI ANALITYCZNEJ jest wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej i zabezpieczenie Oddziałów w krew i jej składniki.

W ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego funkcjonuje:
a) pracownia hematologiczna,
b) pracownia koagulologiczna,
c) pracownia biochemiczna,
d) pracownia analityki ogólnej,
e) pracownia analityczna w Ustce
f)  pracownia hormonów, wirusów i markerów nowotworowych (immunologia),
g) pracownia badań autoimmunologicznych,
h) pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
i)  punkty pobrań materiałów do badań dla pacjentów
j)  pomieszczenia socjalne dla personelu,
k) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania określono obowiązujące wzory skierowań na badania, ustalono w formie procedur operacyjnych m.in. zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych, identyfikacji materiału, postępowania z materiałem ,,pilnym”, postępowania z wynikiem badania budzącym wątpliwości, zasady pobierania materiału od pacjentów ambulatoryjnych, postępowania z materiałem po badaniu.

W strukturze Laboratorium funkcjonuje również BANK KRWI.

Do zadań Banku Krwi należy w szczególności:
a) składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa , zgodnie z zamówieniami oddziałów szpitala;
b) odbiór krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c) przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do oddziału szpitalnego;
d) wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych;
e) prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników oraz dokumentacji zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi lub jej składników;
f)  prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników;
g) monitorowanie powikłań poprzetoczeniowych
h) zabezpieczenie w krew do szybkiego toczenia (KKCz grupy 0 RhD ujemny, K ujemny).

Diagnostyka laboratoryjna – badania profilaktyczne

Pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych oraz jego analizą w naszym szpitalu zajmują się wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa i diagnostyki laboratoryjnej. Nasza pracownia diagnostyki laboratoryjnej świadczy szeroki zakres usług, umożliwiających zdiagnozowanie chorób alergicznych, układu krążenia, pokarmowego oraz wielu innych. Regularne poddawanie się badaniom laboratoryjnym to jeden z aspektów profilaktyki zdrowotnej. Diagnostyka laboratoryjna jest niezbędna przy rozpoznawaniu licznych chorób, m.in. nowotoworowych i ogólnoustrojowych. Badania wykonywane są po okazaniu skierowania lub odpłatnie. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej świadczy usługi zarówno pacjentom hospitalizowanym w naszej placówce, jak i ambulatoryjnym. Jeśli badanie wykonywane jest w trybie pilnym, istnieje możliwość szybkiego uzyskania wyników. Wynik należy odebrać osobiście lub po okazaniu pisemnego upoważnienia oraz dokumentu tożsamości.

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej – jak przygotować się do badań?

Aby uzyskać rzetelny wynik, należy odpowiednio przygotować się do badania. W przypadku pobierania krwi, Pacjent powinien stawić się na czczo. Spożycie posiłku lub przyjęcie płynów przed badaniem może negatywnie wpłynąć na jego rezultat. Diagnostyka laboratoryjna uwzględniająca badanie ogólne moczu wymaga wykorzystania sterylnego pojemnika. Zanim mocz zostanie pobrany, należy oczyścić okolice cewki moczowej. Do badania należy oddać pierwszy poranny mocz ze środkowego strumienia. Nasza pracownia diagnostyki laboratoryjnej wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt, jednak bez współpracy z pacjentem uzyskanie wiarygodnego wyniku nie jest możliwe. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego z naszych Pacjentów oraz przyjaznemu nastawieniu, nasz personel pomaga w opanowaniu związanego z pobraniem materiału stresu i udziela wszelkich informacji, dotyczących przebiegu badania i sposobu uzyskania wyników. Diagnostyka laboratoryjna w naszym szpitalu to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług.

Wielkość tekstu