Czcionka:

Kontrast:

APTEKA SZPITALNA

Blok B – parter

Kierownik

Inne

tel. 59 84 60 167

tel 59 84 60 164 – 168

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

Blok D – parter

 

Rejestracja 59 84 60 579

 

PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

Blok D – parter – gabinet 029

 

Rejestracja 59 84 60 569

 

PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY

Blok D – parter – gabinet 029

 

Rejestracja 59 84 60 220

 

OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Blok D – parter – gabinet 029

 

Sekretariat 59 84 60 533

 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Blok B – II piętro

 

Sekretariat 59 84 60 177

 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI

Blok B – piętro II

 

Rejestracja 59 84 60 173

 

PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

Blok D – parter – gabinet 007

 

Rejestracja 59 84 60 564

 

PORADNIA ONKOLOGICZNA / CHEMIOTERAPII

Blok D – parter – gabinet 027

 

Rejestracja 59 84 60 746

 

PORADNIA OKULISTYCZNA

Blok D – parter – gabinet 013

 

Rejestracja 59 84 60 568

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Blok D – parter – gabinet 029

 

Rejestracja 59 84 60 170

 

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Blok D – parter – gabinet 010

 

Rejestracja 59 84 60 170

 

PORADNIA NEFROLOGICZNA

Blok D – parter – gabinet 030

 

Rejestracja 59 84 60 170

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Blok D – parter – gabinet 029

 

Rejestracja 59 84 60 591

 

PORADNIA HEMATOLOGICZNA

Blok D – parter – gabinet 030

 

rEJESTRACJA 59 84 60 170

 

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Blok D – parter – gabinet 015

 

Rejestracja 59 84 60 569

 

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Blok D – parter – gabinet 006

 

Rejestracja 59 84 60 710

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Blok D – parter – gabinet 024

 

Rejestracja 59 84 60 170

PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Blok D – parter

 

Rejestracja 59 84 60 543

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI

Blok D – parter – gabinet 24

 

Sekretariat 59 84 60 746

 

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

Ustka – piętro I

 

Sekretariat 59 81 54 226

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Blok D – parter – gabinet 26

Sekretariat 59 84 60 559

 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI

Blok E – piętro I

 

Rejestracja 59 84 60 172

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 340
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 344

 

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY/ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 430
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 426

 

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

Blok A – piętro I

 

Sekretariat 59 84 60 580
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 129

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Blok D – piętro I

 

Sekretariat 59 84 60 420
Punkt Pielęgniarski – Dzieci Starsze 59 84 60 415

 

ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

Blok A – parter

 

Sekretariat 59 84 60 330
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 336

 

 

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ, CHEMIOTERAPII

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 450
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 458

 

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

Blok A – piętro VI

 

Sekretariat 59 84 60 470
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 479

 

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / UDAROWY

Blok A – piętro VII

 

Sekretariat 59 84 60 380
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 385

 

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY

Blok A – piętro VII

 

Sekretariat 59 84 60 370
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 375

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Blok A – piętro I

 

Sekretariat 59 84 60 540
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 541

 

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY / STACJA DIALIZ

Blok C – parter

 

Sekretariat 59 84 60 144
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 142

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY / INK

Blok A – piętro III

 

Sekretariat 59 84 60 440
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 445

 

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka

 

Sekretariat 59 81 54 250
Punkt Pielęgniarski 59 81 54 255

 

ODDZIAŁ HEMATOLOGII

Blok D – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 390
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 399

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Blok A – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 350
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 356

 

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 460
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 463

 

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Blok A – piętro V

 

Sekretariat 59 84 60 751
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 364

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Blok A – piętro V

 

Sekretariat 59 84 60 360
Punkt Pielęgniarski chirurgii ogólnej 59 84 60 359
Punkt Pielęgniarski chirurgii onkologicznej 59 84 60 361

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY DLA DZIECI

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 410
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 406

 

BLOK OPERACYJNY

Blok E – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 516
Kierownik Bloku Operacyjnego 59 84 60 500

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Blok C – piętro II

 

Sekretariat 59 84 60 480
Punkt Pielęgniarski 59 84 60 483

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Blok C – piętro I

 

Sekretariat 59 84 60 730, 59 84 60 491
Dyżurna Pielęgniarka SOR (informacje o pacjentach) 59 84 60 490