Czcionka:

Kontrast:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku wraz z filią w Ustce dzięki unijnemu dofinansowaniu zyska m.in. szczelne okna i drzwi, ocieplone ściany, nowe instalacje oraz ekologiczne i czyste ogrzewanie.

Umowa pt. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – Filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii” została podpisana 11 czerwca 2019 r. przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego z Zarządem szpitala Andrzejem Sapińskim i Anettą Barna-Feszak.

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w Słupsku i w Ustce są trzecim etapem pomorskiej termomodernizacji zdrowia. Całkowita wartość projektu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku 4 058 291,00 mln zł, z czego 3 058 102,78 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Również wymagany wkład własny w kwocie 179 888,43 zł oraz koszty kwalifikowane zostaną pokryte ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Okres realizacji projektu przewidziany jest na koniec 2020 roku. Obecnie Urząd Marszałkowski przyznał dotację na poczet finansowania w kwocie 455 450,00 zł.

Realizacja projektu przyniesie znaczące oszczędności energetyczne. Tym samym zmniejszy się koszt utrzymania zmodernizowanych budynków. Władze szpitala podkreślają, że poza oszczędnościami termomodernizacja wpłynie pozytywnie na ekologię oraz poprawi estetykę budynków.

Wielkość tekstu