SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 460 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Blok A, II piętro

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Wojciech Homenda
specjalista chorób wewnętrznych, hematologii,
transplantologii klinicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
mgr Ewa Malicka-Kaczmarzyk

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

TELEFONY

O. Chorób Wewnętrznych  (blok A, II piętro)

Sekretariat: 59 84 60 350, fax 59 84 60 349 (czynny 8:00 – 14:00)
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 355
Gabinet lekarski: 59 84 60 353
Punkt pielęgniarski: O. Ch. Wewnętrznych: 59 84 60 356

Adres e-mail:
wewnetrzny@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba łóżek:
Oddział Chorób Wewnętrznych
– 48

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Hematologicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych (wielochorobowość ludzi starszych)
• gastroenterologii
• chorób endokrynologicznych
• schorzeń hematologicznych
• chorób układu sercowo-naczyniowego

Oddziały wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych znajduje się:
a) sala intensywnej opieki medycznej,
b) gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. punkcje z jam ciała),
c) gabinet przygotowawczy dla pacjentów,
d) 2 izolatki (1 łóżkowe),
e) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO :

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.