SOR: 21 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
78 Wczoraj SZPITAL: 471 Pacjenci na
oddziałach
118672 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH / HEMATOLOGICZNY

Blok A, II piętro / Blok D, II piętro

ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Wojciech Homenda
specjalista chorób wewnętrznych, hematologii,
transplantologii klinicznej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
mgr Ewa Malicka-Kaczmarzyk

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO
mgr Agnieszka Szafrańska
specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego


TELEFONY

O. Chorób Wewnętrznych  (blok A, II piętro)

Sekretariat: 59 84 60 350, fax 59 84 60 349 (czynny 8:00 – 14:00)
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 355
Gabinet lekarski: 59 84 60 353
Punkt pielęgniarski: O. Ch. Wewnętrznych: 59 84 60 356

Adres e-mail:
wewnetrzny@szpital.slupsk.pl

O. Hematologiczny (blok D, II piętro)

Sekretariat: 59 84 60 390, fax 59 84 60 391
Pielęgniarka Oddziałowa: 59 84 60 395
Gabinet lekarski: 59 84 60 397
Punkt Nadzoru Pielęgniarskiego: 59 84 60 399

Adres e-mail:
hematologia@szpital.slupsk.pl

DANE STATYSTYCZNE I STRUKTURA ODDZIAŁU

Liczba łóżek:
Oddział Chorób Wewnętrznych
– 48
Oddział Hematologiczny
16

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz  Oddziału Hematologicznego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych (wielochorobowość ludzi starszych)
• gastroenterologii
• chorób endokrynologicznych
• schorzeń hematologicznych
• chorób układu sercowo-naczyniowego

Oddziały wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomocniczy.
Personel lekarski i pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które sukcesywnie podnosi na specjalizacyjnych kursach i szkoleniach. Zapewniamy dobrą i profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

W strukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych znajduje się:
a) sala intensywnej opieki medycznej,
b) gabinet diagnostyczno – zabiegowy (m.in. punkcje z jam ciała),
c) gabinet przygotowawczy dla pacjentów,
d) 2 izolatki (1 łóżkowe),
e) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym.

W strukturze Oddziału Hematologicznego znajduje się:
a) punkt nadzoru pielęgniarskiego,
b) gabinet zabiegowy z wydzieloną salą do zabiegów cytoaferezy,
c) dwie sale intensywnego nadzoru,
d) sale chorych,

e) sala dziennego pobytu,
f) gabinet psychologa.

Pozostałe obszary to:
a) pomieszczenia socjalne personelu
b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

 1. Ze względu na specyfikę Oddziału i zwiększoną możliwość zainfekowania pacjentów z obniżoną odpornością odwiedziny chorych odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu na poczekalni Oddziału.
Zalecane godziny odwiedzin od godz. 6.00 – do godz. 22.00.

2. Przed wyjściem na poczekalnię pacjent zobowiązany jest założyć odzież ochronną (fartuch jednorazowego użytku i maseczkę).

3. Pacjenci z obniżoną sprawnością wywożeni są przez pielęgniarkę lub opiekuna medycznego na wózku inwalidzkim, po uprzednim ubraniu w odzież ochronną.

4. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w sali chorego odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE CHOREGO ZOBOWIĄZANE SĄ DO :

– kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu,
– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych,
– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawiania odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala,
– stosować się do poleceń personelu, w tym także do  respektowania zaleconej pacjentowi diety,
– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny,
– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową  tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. toaleta, karmienie.

 

W ramach Oddziału Hematologicznego działa Poradnia Hematologiczna.