SOR: 10 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
96 Wczoraj SZPITAL: 473 Pacjenci na
oddziałach
133016 Rok 2018
PRACA DLA LEKARZA Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

PRACA DLA LEKARZY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY,
 CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Blok A, V piętro

KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Cezary Kaczmarkiewicz
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej 

 PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Marzena Wójcik
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

TELEFONY

Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Onkologicznej
Sekretariat: 59 84 60 360
Dyżurka pielęgniarek chirurgii ogólnej: 59 84 60 359
Dyżurka pielęgniarek chirurgii onkologicznej: 59 84 60 361
E-mail: chirurgia.onkologia@szpital.slupsk.pl
E-mail: chirurgia@szpital.slupsk.pl


BARIATRIA – LECZENIE OTYŁOŚCI

W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzane są procedury endoskopowego i operacyjnego leczenia otyłości – kliknij tutaj dowiedz się więcej

W Oddziale realizowane są świadczenia zdrowotne w ramach Programu NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego indeks

DANE STATYSTYCZNE

Liczba łóżek: 62, w tym:
Chirurgia Ogólna – 37 łóżek
Chirurgia Onkologiczna – 25 łóżek

Liczba leczonych: ok. 4 000 pacjentów rocznie

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ:

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

W oddziale wykonywane są procedury specjalistyczne i wysokospecjalistyczne zakontraktowane przez NFZ, z zakresu chirurgii onkologicznej.

Leczenie chorób nowotworowych prowadzimy w sposób skojarzony, w oparciu o nowoczesne schematy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii (w strukturze słupskiego szpitala) i Oddziałem Radioterapii (w Koszalinie i Trójmieście).

Oddział również ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (wyposażonym w nowoczesny mammograf, tomograf komputerowy, USG), Pracownią Endoskopii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

PROCEDURY WYKONYWANE W ODDZIALE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ:

1.  ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM:

 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision;
 • wprowadzamy również do wachlarza świadczeń technikę laparoskopową.

2. ZABIEGI NA TARCZYCY:

 • operacje wola guzowatego łagodnego;
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy, limfadenektomia szyjna);
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

3. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:

 • tumorektomie;
 • kwadrantektomie;
 • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka (współpracujemy z Kliniką Radioterapii w Trójmieście i Koszalinie);
 • amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami);
 • biopsja węzła wartowniczego (SNB) w raku piersi.
 • biopsje stereotaktyczne
 • biopsje mammotomiczne

4. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO ZABIEGI   DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):

 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
 • radykalna limfadenektomia szyjna;
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
 • radykalna limfadenektomia pachowa;
 • wykonujemy jako standardy: limfadenektomię D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy, trójpolową limfadenektomię w raku przełyku.

5. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
 • leczenie czerniaka skóry – biopsja excisionalna zmian podejrzanych, leczenie radykalne po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku jest na Pomorzu jedynym pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem, ośrodkiem wykonującym tak szeroki wachlarz operacji onkologicznych. Zespół oddziału bierze również czynny udział w wieloośrodkowych międzynarodowych badaniach klinicznych II i III fazy – dotyczących nowoczesnego leczenia nowotworów – między innymi czerniaka skóry, raka piersi, raka żołądka i raka jelita grubego.

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO:

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Profil wykonywanych zabiegów:

 1.  ZABIEGI OPERACYJNE W PRZEWLEKŁYCH I OSTRYCH SCHORZENIACH JAMY BRZUSZNEJ:
  • operacje pęcherzyka żółciowego (kamica, inne schorzenia) – głównie laparoskopowe;
  • operacje dróg żółciowych;
  • operacje śledziony (schorzenia hematologiczne);
  • operacje wpustu (refluks, przepuklina przeponowa);
  • operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory) – operacje zarówno planowe jak i w przypadkach perforacji lub krwotoków – także laparoskopowe operację perforacji;
  • operacje jelita cienkiego;
  • operacje wyrostka robaczkowego – także laparoskopowe;
  • operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele);
  • operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne) – także laparoskopowe;
  • operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie);
  • operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych;
  • wykonywanie przetok odżywczych (w tym PEG).
 2.  ZABIEGI Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII:
  • operacyjne leczenie schorzeń tarczycy i przytarczyc
 3.  OPERACJE W ZAKRESIE CHIRURGII URAZOWEJ:
  • chirurgiczne leczenie obrażeń klatki piersiowej;
  • chirurgiczne leczenie obrażeń narządów jamy brzusznej;
  • chirurgiczne leczenie obrażeń naczyń krwionośnych.
 4. Leczenie chirurgiczne oparzeń, odmrożeń, odleżyn – nekrozektomie, przeszczepy skóry, plastyka zniekształceń bliznowatych, leczenie amputacyjne.
 5. Leczenie schorzeń jamy opłucnowej – punkcja diagnostyczna, drenaż jamy opłucnowej.
 6. Leczenie chirurgiczne zmian skórnych, plastyka płatami przesuniętymi, uszypułowanymi, przeszczepy skóry.

Przy Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej działa Pracownia Endoskopii, (w tym pracownia bronchoskopii).

Wykonuje pełen zakres badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania i procedury zabiegowe realizuje doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska, codziennie w godzinach pracy, a także w razie potrzeb w trybie dyżurowym. Wysokiego stopnia dezynfekcję sprzętu przeprowadzamy w myjni automatycznej. Wszystkie procedury endoskopowe wykonywane są po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna. W czasie wykonywania bardziej skomplikowanych procedur pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe i uspokajające (sedoanalgezja), lub jest całkowicie znieczulony przez doświadczony zespół anestezjologiczny przez co odczuwane niedogodności i ryzyko badania ograniczone jest do minimum.

RODZAJE WYKONYWANYCH BADAŃ I PROCEDUR:

  1.  BADANIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO:
   • gastroskopia,
   • gastroskopia z testem urazowym,
   • gastroskopia z pobraniem wycinków do weryfikacji histopatologicznej,
   • gastroskopia z endoskopowym tamowaniem krwawień z przewodu pokarmowego
   • obliteracja żylaków przełyku,
   • usuwanie ciał obcych,
   • Cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW),
   • ECPW z sfinkterotomią,
   • ECPW z sfinkterotomią i usunięciem złogów,
   • ECPW z sfinkterotomią i protezowaniem drogi żółciowej.
   • dylatacje zwężeń przewodu pokarmowego
   • dewitalizacje przewodu pokarmowego dimerem argonu
  2.  BADANIA DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO:
   • rektoskopia,
   • rektoskopia z biopsją,
   • rektosigmoidoskopia,
   • rektosigmoidoskopia z biopsją,
   • kolonoskopia,
   • kolonoskopia z biopsją,
   • kolonoskopia z polipektomią