SOR: 15 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 459 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

BLOK OPERACYJNY

KIEROWNIK
mgr Ewa Walasek
 Z-CA KIEROWNIKA
dr n. med. Sylwia Jałtuszewska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Małgorzata Czerkies

TELEFONY
Kierownik Bloku Operacyjnego: 59 84 60 500, 518 020 876

Sekretariat: 59 84 60 516 – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35
E-mail: blok@szpital.slupsk.pl

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Blok Operacyjny stanowi wydzielony dział szpitala składający się z 9 nowocześnie wyposażonych sal operacyjnych z możliwością przeprowadzania  telekonferencji. W Bloku znajdują się dwie sale wybudzeń.

Planowe zabiegi operacyjne wykonywane są w dni powszednie do godziny 15:00, zabiegi w trybie ostrym wykonywane są całą dobę. Blok Operacyjny posiada bezpośrednie połączenie z Centralną Sterylizatornią.

ROCZNIE WYKONYWANYCH JEST OKOŁO 8000 ZABIEGÓW Z ZAKRESU:

chirurgii ogólnej dla dzieci:

operacje wyrostka robaczkowego
operacje przepuklin
operacje w zakresie męskich narządów płciowych (wodniak jądra, torbiel nasienna, stulejka, spodziectwo)
operacje jelita cienkiego, grubego
urazowe procedury operacyjne, kończyna górna, dolna
usunięcia zmian skórnych
przeszczepy skóry

okulistyki:

 • operacje zaćmy zewnątrztorebkowe, metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia ze wszczepem sztucznych soczewek zwijalnych
 • wtórne wszczepy sztucznych soczewek z fiksacją twardówkową
 • operacje łączone zaćmy i jaskry metodą fakotrabeculectomiioperacje zaćmy powikłanej ze wszczepem sztucznych soczewekoperacje p/jaskrowe przetokowe
 • operacje zeza
 • operacje usunięcia ciał obcych wewnątrzgałkowych
 • enukleacje
 • operacje naprawcze po urazach aparatu ochronnego i gałki ocznej
 • zabiegi plastyczne i lecznicze w zakresie spojówki, powiek
 • krioaplikacje odcinka przedniego i tylnego.

chirurgii ogólnej – zabiegi operacyjne w przewlekłych i ostrych schorzeniach jamy brzusznej:

operacje pęcherzyka żółciowego
operacje dróg żółciowych
operacje śledziony (schorzenia hematologiczne)
operacje wpustu (refluks, przepuklina przeponowa)
operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory)
operacje jelita cienkiego
operacje wyrostka robaczkowego –  laparoskopowe
operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele)
operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne)
operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie)
operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych

endokrynologii:

operacyjne leczenie schorzeń tarczycy i przytarczyc

chirurgii urazowej:

chirurgiczne leczenie obrażeń klatki piersiowej
chirurgiczne leczenie obrażeń narządów jamy brzusznej
chirurgiczne leczenie obrażeń naczyń krwionośnych
leczenie chirurgiczne oparzeń, odmrożeń, odleżyn – nekrozektomie, przeszczepy skóry, plastyka zniekształceń bliznowatych, leczenie amputacyjne
leczenie schorzeń jamy opłucnowej – punkcja diagnostyczna, drenaż jamy opłucnowej
leczenie chirurgiczne zmian skórnych, plastyka płatami przesuniętymi, uszypułowanymi, przeszczepy skóry

urologii:

urologiczne operacje otwarte – usunięcie nerki
zabiegi laparoskopowe w przypadku żylaków powrózka nasiennego, torbieli nerek, nowotworów nerek;
operacje w przypadku wrodzonych schorzeń układu moczowego np. operacje wodonercza wrodzonego, odpływu pęcherzowo moczowodowego;
operacje z zakresu uroginekologii w przypadku nietrzymania moczu, torbieli okołocewkowych;
zabiegi wykonywane w przypadkach urazów nerek, moczowodów, pęcherza i cewki, prącia, jąder;
operacje w zakresie męskich narządów płciowych (wodniak jądra, torbiel nasienna, stulejka, skrzywienie prącia);
operacje naprawcze jatrogennych uszkodzeń układu moczowego;
zabiegi wykonywane w przypadku pozanerkowej niewydolności nerek; nefrostomia przezskórna, cystostomia, założenie cewnika podwójnie zagiętego.

otorynolaryngologii:

operacje schorzeń narządu słuchu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani

chirurgii onkologicznej
zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:

resekcje przełyku
resekcje żołądka
operacje trzustki
operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
operacje jelita grubego

zabiegi na tarczycy:
operacje wola guzowatego łagodnego

operacje raków tarczycy
reoperacje tarczycy

leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:
tumorektomie
kwadrantektomie
amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami)
biopsja węzła wartowniczego

zabiegi na układzie chłonnym (zarówno zabiegi diagnostyczne jak i lecznicze):
chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach
radykalna limfadenektomia szyjna
radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa
radykalna limfadenektomia pachowa

zabiegi w obrębie skóry:
wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych
zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry

neurochirurgii:

neuroonkologia – chirurgiczne leczenie nowotworów układu nerwowego
spondyloneurochirurgia – operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym również z zastosowaniem implantów
neurochirurgia naczyniowa – operacje tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych
embolizacja tętnic mózgowych

chirurgii naczyniowej:

udrażnianie w zakresie tętnic domózgowych
przeszczepy naczyniowe na poziomie aorty i tętnic biodrowych
przeszczepy na poziomie tętnic kończyn dolnych
planowe operacje tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych
operacje naprawcze układu naczyniowego w przypadkach urazów naczyń tętniczych i żylnych w różnych lokalizacjach
operacje pękniętych tętniaków aorty i tętniaków tętnic obwodowych,
operacje ostrego niedokrwienia kończyn – embolectomia i thrombectomia
operacje na układzie żylnym
leczenie amputacyjne w IV stopniu niedokrwienia kończyn

chirurgii urazowo–ortopedycznej:

 • urazowe procedury operacyjne:

kończyna górna
kończyna dolna
kręgosłup
miednica

 • planowe procedury operacyjne:

artroskopie diagnostyczne i rekonstrukcyjne
staw kolanowy
staw barkowy

 • alloplastyki:

stawu biodrowego:
pierwotne (cementowe i bezcementowe: krótko-trzpieniowe = short-stem; powierzchniowe = resurfacing)
rewizyjne (cementowe i bezcementowe)
stawu rzepkowo-udowego
stawu barkowego (tylko pourazowe)
stawu łokciowego (tylko pourazowe)
stawów ręki

inne:

procedury operacyjne korekcyjne, odtwórcze i naprawcze w obrębie narządu ruchu.

PERSONEL

W Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający kursy kwalifikacyjne, specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej.

W skład Zespołu Bloku Operacyjnego wchodzi również sekretarka medyczna i opiekun medyczny.

Wysoko wyszkolona kadra medyczna, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym gwarantuje dokładność, fachowość i bezpieczeństwo świadczonych usług.