SOR: 26 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 387 Pacjenci na
oddziałach
107171 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE – WIĘCEJ

logo ppwwrp

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE – WIĘCEJ

Cytologia program

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE – WIĘCEJ