SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 461 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

ABC PACJENTA

TUTAJ ZNAJDĄ PAŃSTWO INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA PACJENTÓW:

WAŻNE!!!
INFORMACJA NA TEMAT ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ
KLIKNIJ
TUTAJ

  • UBEZPIECZENIE W NFZ – CZY MAM PRAWO DO ŚWIADCZEŃ?INFORMACJE

  • UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ INFORMACJE

  • ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – INFORMACJA

  • PAKIET ONKOLOGICZNY – POBIERZ

  • INFORMACJE DLA PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POBIERZ

  • WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW – KLIKNIJ TUTAJ

  • ROLA RODZICÓW W ROZWOJU DZIECKA – KLIKNIJ TUTAJ

  •  TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – INFORMACJE

 • PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ PACJENTÓW – INFORMACJA

 • KARTA PRAW PACJENTA – POBIERZ

 • KARTA PRAW DZIECKA –POBIERZ

 • BEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I CZŁONKOM ICH RODZIN – POBIERZ

 • SKARGI I WNIOSKI – INFORMACJA

 • PEŁNOMOCNIK D/S PRAW PACJENTA – INFORMACJA

 • ZESPÓŁ DS. ETYKI – INFORMACJA

 • OPIEKA DUSZPASTERSKA – INFORMACJA

 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URODZENIA MARTWEGO/PORONIENIA – INFORMACJA