Czcionka:

Kontrast:

NABÓR NA PRACOWNIKA SEKCJI APARATURY MEDYCZNEJ

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata:
1. Preferowane wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku elektronicznym lub podobnym.
2. Mile widziane doświadczenie przy obsłudze i serwisie urządzeń elektronicznych.
3. Obsługa pakietu biurowego MS Office.

5. Ścisłe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

7. Zmysł techniczny.


Pożądane cechy osobowości:
– dokładność,
– kultura osobista,
– komunikatywność,
– rzetelność,
– umiejętność pracy w zespole.

– wykazywanie inicjatywy,

Zakres ogólnych obowiązków pracownika

 1. Kontakt i współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego.

 2. Diagnozowanie usterek oraz wykonywanie bieżących napraw sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

 3. Kontrolowanie prawidłowości eksploatacji urządzeń i sprzętu medycznego zgodnie z instrukcją obsługi i DTR.

 4. Sporządzenie harmonogramu rocznego przeglądów sprzętu i aparatury medycznej.

 5. Nadzór nad wykonaniem harmonogramu przeglądów sprzętu i aparatury medycznej.

 6. Sporządzanie wniosków na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z opisem zamówienia na wyłonienie wykonawcy przeglądów i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

 7. Kontrolowanie dotrzymania zawartych umów z firmami świadczącymi usługi serwisowe.

 8. Uczestniczenie w komisji opiniującej stan techn. i kasację aparatury medycznej

 9. Analiza kosztów dot. napraw i serwisowania aparatury medycznej zgodnie z przyjętym planem finansowym szpitala.

 10. Kontrola wpisów do paszportów urządzeń medycznych po każdorazowej naprawie lub przeglądzie.

 11. Przyjmowania i opisywania faktur za zakup i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

 12. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów prawa pracy oraz przepisów szczególnych odpowiadających zajmowanemu stanowisku.

 13. Dbałość o dobro i mienie firmy.

 

Kontakt:
Dyrektor ds. Technicznych – Marcin Kuchmacz – (059)84 60 400,
m.kuchmacz@szpital.slupsk.pl
Kierownik Działu Eksploatacyjno – Technicznego – Sylwester Bilski –
(059) 84 60 722, s.bilski@szpital.slupsk.pl

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk.

Wielkość tekstu