Maskotki odwiedziły najmłodszych pacjentów

SOR: 16 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
101 Wczoraj SZPITAL: 460 Pacjenci na
oddziałach
80638 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

Pluszaki z XI Ogólnopolskiego Zlotu Maskotek w Rowach odwiedziły pacjentów Oddziałów Pediatrycznego oraz Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Dzieci otrzymały od pluszaków słodycze oraz drobne upominki. Uśmiechu nie brakowało.