Maskotki odwiedziły najmłodszych pacjentów

SOR: 27 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
123 Wczoraj SZPITAL: 388 Pacjenci na
oddziałach
107170 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Pluszaki z XI Ogólnopolskiego Zlotu Maskotek w Rowach odwiedziły pacjentów Oddziałów Pediatrycznego oraz Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Dzieci otrzymały od pluszaków słodycze oraz drobne upominki. Uśmiechu nie brakowało.