Powstanie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

SOR: 10 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
97 Wczoraj SZPITAL: 406 Pacjenci na
oddziałach
85543 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

Narodowy Fundusz Zdrowia w Gdańsku rozstrzygnął konkurs.

Od 1 lipca w Ustce, w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, zacznie działać Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Mieścić się będzie na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza 12. Na początek będzie mieć 12 łóżek. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy stworzony będzie dla osób schorowanych, wymagających całodobowej opieki, które nie są w stanie same o siebie zadbać.

Szpital świadczenia opiekuńcze zgodnie z kontraktem realizować będzie do 2022 roku.

Po przeniesieniu oddziału położniczo-ginekologicznego do Słupska, po zwolnieniu przez niego powierzchni, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy mógłby rozszerzyć swoją działalność do 40 łóżek.