SOR: 17 stany bezpośredniego
zagrożenia zdrowotnego
89 Wczoraj SZPITAL: 473 Pacjenci na
oddziałach
74468 Rok 2016
SOR Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nocna Opieka Chorych

W szkole przyszpitalnej rozpoczęto realizację projektu eTwinning pod hasłem „Mój pomysł na kartkę”.

Prowadzą go nauczyciele świetlicy i nauczania zintegrowanego organizując twórcze i aktywizujące zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia. Dzieci dzięki temu poznają różne metody cardmakingu, np.: orgiami, scrapbooking czy quilling.

Rozwijają także zdolności manualne, wykorzystują wyobraźnię i kreatywność. Poprzez zabawę z papierem i różnymi materiałami projektują swoje marzenia, a pisząc kartki do bliskich osób przeciwdziałają tęsknocie i samotności oraz traumie związanej z pobytem na oddziale szpitalnym. Należy zaznaczyć, że najważniejszym celem podjętych przez nas działań jest podniesienie terapeutycznej roli szkoły przyszpitalnej.
W ramach projektu nasza szkoła nawiązała kontakt z hiszpańską szkołą przyszpitalną. W ostatnich dniach wymieniliśmy się kartkami własnoręcznie zrobionymi i wypisanymi przez chore dzieci ze Słupska i Madrytu. W planach mamy nakręcenie filmu pokazującego, jak wykonać kartki w/w metodami, a także umożliwić nawiązanie relacji między słupskimi i hiszpańskimi rówieśnikami przebywającymi w szpitalach.
Wiemy z doświadczenia, że kontakty z tego typu szkołami w różnych krajach umożliwiają wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

Katarzyna Wiłucka-Haczkowska